Inwestycje

1,6 mln zł na Gliwicką Inicjatywę Lokalną. Zgłoś swój pomysł do 6 września

Gliwicka Inicjatywa Lokalna to program, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do wspólnej realizacji z samorządem. Tegoroczny nabór wniosków zakończy się na początku września.

Czy w końcu uda się zrealizować jakiś projekt w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej? Choć program działa już kilka lat to do tej pory nie zrealizowano żadnego projektu. Wnioski mieszkańców odpadały na etapie oceny. Przypomnijmy – GIL to program, w ramach którego mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły wspólnie z samorządem. Zasadniczą różnicą między Gliwicką Inicjatywą Lokalną, a Gliwickim Budżetem Obywatelskim jest fakt zaangażowania mieszkańców na etapie realizacji wniosków.

Przykładowo – mieszkaniec chce zgłosić pomysł nasadzeń drzew w pobliskim parku. Jeśli pomysł zgłosi w GBO, a w głosowaniu zadanie otrzyma wystarczającą liczbę głosów, miasto posadzi drzewa samodzielnie. Jeżeli pomysł zostanie zgłoszony w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, miasto może zapewnić sadzonki i narzędzia, ale mieszkańcy muszą coś “dać od siebie”, np. posadzić rośliny.

Na czym polega inicjatywa lokalna? W dużym skrócie oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej. Co istotne – w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy nie tylko składają wniosek do-tyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. To odróżnia ją od innych form partycypacji, takich jak np. budżet obywatelski, gdzie udział mieszkańców kończy się na przedstawieniu pomysłu.

Aby ubiegać się o wsparcie dla inicjatywy lokalnej, wnioskodawca musi wskazać, jakiej pomocy od miasta oczekuje oraz jaki będzie jego udział w realizacji zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Miejski Serwis Informacyjny 15/2021

W tegorocznej edycji GIL Prezydent zabezpieczył na realizację projektów 1,6 mln zł, w tym:

  • 1,5 mln zł na inwestycje w infrastrukturę,
  • 20 tys. zł na projekty związane z działalnością charytatywną, tradycją narodową, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocję i organizację wolontariatu;
  • 20 tys. zł – edukacja, oświata i wychowanie;
  • 20 tys. zł – działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  • 50 tys. zł – ochrona przyrody, w tym zieleni;
  • 10 tys. zł – porządek i bezpieczeństwo publiczne;
  • 50 tys. zł – rewitalizacja.

Jak złożyć wniosek, jakie są zasady i procedura ich oceniania? Szczegółowych informacji udziela Centrum 3.0 pod numerem telefonu 665 009 140, 32/238-24–55.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button