Media lokalneSportŻycie Miasta

20 milionów dla klubów sportowych – zobacz jak je zdobyć!

W projekcie dofinansowywanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki głównym założeniem jest zniwelowanie barier w dostępie do sportu oraz aktywnych form ruchu dla mieszkańców małych miasteczek i ośrodków wiejskich. Realizacją projektu wpisującego się w program „Sport dla wszystkich” jest Krajowe Zrzeszenie LZS.

Niewątpliwie osoby zamieszkujące mniejsze miasteczka oraz wsie mają słabszy dostęp do sportu, aniżeli osoby zamieszkujący duże miasta, w których boiska, siłownie i kluby sportowe są na każdej ulicy. Odległości między miejscem zamieszkania do szkół oraz gmin mogą być na tyle duże, iż dostanie się do nich może być problematyczne i kosztowe – szczególnie jeżeli nie posiada się samochodu, a autobusy jeżdżą parę razy dziennie.

Taki stan rzeczy może nie tylko prowadzić do tego, że mieszkańcy obszarów miejskich mogą mieć gorszą kondycję fizyczną, ale i także odebraną szansę na osiąganie sukcesów w sporcie. Natomiast sama organizacja sportu w takim środowisku, jakim jest polska wieś jest bardzo złożona. Jest  to wynikiem sporego rozdrobnienia – w Polsce mamy 40 000 sołectw i 2 477 gmin. Dlatego też projekt zakłada utworzenie sieci lokalnych liderów życia sportowego na terenie całego kraju, którzy będą kreować i popularyzować aktywność fizyczną w swoich środowiskach.

Projekt ma stymulować mieszkańców wsi i małych miasteczek do udziału w różnych formach sportowej aktywności bez względu na ich wiek oraz aktualną sprawność fizyczną, a także stworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu, bowiem nie w każdym miejscu one istnieją. Dodatkowo w ramach projektu szukane będą sportowe talenty wśród dzieci i młodzieży. Podczas współpracy z samorządami terytorialnymi na wszystkich szczeblach wolontariusze będą starać się, by jak najlepiej wykorzystać istniejącą bazę sportową. Nie zabraknie również edukacji patriotycznej, dzięki promowaniu idei olimpizmu oraz osiągnieć polskich sportowców, których nasz kraj miał i ma wybitnych w wielu dziedzinach.

Projekt kierowany jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia organizatorów sportowych – czyli instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego posiadających odpowiednie doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Osoby te zostaną wsparte przez samorządy, także ich jednostki organizacyjne, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie środowisk wiejskich oraz sponsorów. Osoba ta otrzyma wynagrodzenie składające się z dwóch części – pierwszej wypłacanej przez operatora wojewódzkiego na podstawie porozumienia zawartego z Krajowym Zrzeszenie LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z części wypłacanej przez strony współfinansujące – czyli jednostki samorządu terytorialnego, sponsorów oraz kluby i instytucje sportowo-rekreacyjne.

Pierwsza cześć wynagrodzenia będzie wynosić 11 200,00 zł brutto wypłacane w siedmiu, comiesięcznych transzach. Natomiast druga ze strony współfinansującej nie może być mniejsza niż 3 500,00 zł brutto, wypłacana comiesięcznymi przelewami w wysokości minimum 500 zł brutto.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zgłoszeń znajdą Państwo tutaj:

https://lzs.pl/2022/05/13/krajowe-zrzeszenie-ludowe-zespoly-sportowe-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-zadania-pn-organizator-sportu-w-srodowisku-wiejskim/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button