Życie Miasta

Akcja CBA i policji w Gliwicach – przerwano proceder wyłudzania środków z dotacji oświatowych

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – Mieszka A. i Aleksandrę K. Akcja odbyła się na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Sprawa dotyczy wyłudzenia środków w wysokości blisko 80 mln zł z dotacji oświatowych oraz przestępstw związanych z procesem „prania pieniędzy”.

– Ustalenia śledztwa wskazują, że podejrzani działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, założyli i kierowali działalnością szeregu podmiotów gospodarczych, prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych. Działalność polegała m.in. na przedłożeniu przez organy właściwe do reprezentowania ww. podmiotów, dokumentów poświadczających nieprawdę dla uzyskania wsparcia finansowego. Dokumenty wystawiano i przedkładano w celu  uwiarygodnienia zaistnienia fikcyjnych zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i w konsekwencji uzyskania nienależnych dotacji oświatowych.czytamy w komunikacie Zespołu Prasowego CBA.

Zatrzymanym osobom po przeprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków z dotacji oświatowych na kwotę blisko 80 mln. złotych, a także udziału w tzw. procesie prania brudnych pieniędzy. Podczas przeprowadzonych czynności polegających na przeszukaniach zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny, a także inne dowody mogące pomóc śledczym w ustaleniach.

Na poczet przyszłych kar dokonano również zabezpieczenia majątku zatrzymanych osób, w postaci: domu jednego z podejrzanych, gotówki w kwocie 740 tyś. złotych, 11 obrazów znanych polskich malarzy, dwóch samochodów osobowych – Mercedesa GL oraz BMW X7 – a także nieruchomości o łącznej kwocie ponad 17,5 mln złotych. Dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zdecydowała się na blokadę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych podejrzanych – na nich również znajdowały się znaczne kwoty.

O tym jak najbliższe 3 miesiące spędzi dwoje podejrzanych zadecydował sąd, który zastosował wobec nich środek w postaci tymczasowego aresztu. Natomiast ich dalsza przyszłość na ten moment nie jest możliwa do określenia, ponieważ śledczy gromadzą i analizują materiały dowodowe. Postępowanie jest bardzo rozwojowe.

Źródło: Zespół Prasowy CBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button