Analizy

Analiza interpelacji radnych – czyli jak radni wywiązują się ze swoich obowiązków?

Jak wygląda praca radnych? Poza udziałem w sesjach czy komisjach, stale nadzorują oni działania prezydenta oraz urzędników działających w jego imieniu. Ich przywilejem jest składanie interpelacji, czyli pisemnych pytań, na które prezydent jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Prawo, jakim dysponują radni, nie zostało przyznane im bez powodu. Narzędzie jakim jest interpelacja, daje członkom rad gmin możliwość kontroli organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

Czy radni wywiązują się z obowiązku kontroli działań prezydenta oraz jego urzędników? Zaintrygowani tym pytaniem postanowiliśmy sprawdzić, jak nasi radni podchodzą do swoich obowiązków.

Od roku 2018 radni w Gliwicach wnieśli 23 interpelacje. Dotyczyły takich spraw jak:

 • Bezpłatne wykonywanie testów dla personelu medycznego w punkcie drive-thru (radna Agnieszka Filipkowska),
 • Działania minimalizujące skutki suszy (r. Katarzyna Kuczyńska-Budka),
 • Zbiornik retencyjny na potoku DOA (r. Katarzyna Kuczyńska-Budka),
 • Program wymiany azbestu (r. Paweł Wróblewski),
 • Remont ulicy Chorzowskiej (r. Zbigniew Wygoda),
 • Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji podwórek na terenie miasta (r. Tomasz Tylutko),
 • Wykaz działek na terenie Miasta Gliwice będących współwłasnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń i miasta Gliwice (r. Marcin Kiełpiński)
 • Zmiany organizacyjne dot. gliwickiego woonerfu przy ul. Siemińskiego (r. Katarzyna Kuczyńska-Budka)
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Odrowążów i ul. Wielickiej (r. Marcin Kiełpiński)
 • Budowa nowego parkingu przy Cmentarzu Centralnym w Gliwicach (r. Jacek Trochimowicz)
 • Planowane uroczystości upamiętniające rocznice wybuchu Powstań Śląskich (r. Tomasz Tylutko i Łukasz Chmielewski)
 • Ośrodki dla kobiet w mieście Gliwice (r. Agnieszka Filipkowska)
 • Gospodarka niskoemisyjna w Gliwicach (r. Agnieszka Filipkowska)
 • Miejskie “M” – nowe zasady najmu lokali gminnych (r. Krystyna Sowa)
 • Zapewnienie dyżurów ratowników wodnych na kąpielisku Czechowice w okresie 1-14 czerwca (r. Tomasz Tylutko i Łukasz Chmielewski)
 • Oddziały i gabinety ginekologiczne przystosowane dla pacjentów z niepełnosprawnością (r. Agnieszka Filipkowska)
 • Ustanowienie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego (r. Tomasz Tylutko i Łukasz Chmielewski)
 • Gospodarka wodna – KSSE (r. Krystyna Sowa)
 • Prace nad siecią 5G (r. Łukasz Chmielewski i Tomasz Tylutko)
 • Konsekwencje likwidacji 10-15 miejsc postojowych w Centrum (r. Michał Jaśniok)
 • Gospodarka wodna KSSE – stan prac (r. Krystyna Sowa)
 • Ustanowienia bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego (r. Tomasz Tylutko i Łukasz Chmielewski)
 • Wstrzymania prac budowlanych w celu zapobieżenia zniszczenia przestrzeni architektonicznej – Rynek (r. Michał Jaśniok)

Najbardziej aktywnym radnym okazał się Tomasz Tylutko. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button