Inwestycje

Będzie spalarnia śmieci w Gliwicach?

Czy władze Gliwic planują wybudowanie w mieście spalarni śmieci? Pytania tej treści pojawiają się coraz częściej w przestrzeni publicznej. Ostatnio usłyszeć je można było na posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Jakie są plany miasta w zakresie spalana odpadów komunalnych? Na interpelację radnego Chmielewskiego odpowiada wiceprezydent Mariusz Śpiewok.

W związku z rosnącymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi, gminy coraz częściej patrzą na spalarnie przychylnym okiem. Choć w obiegowej opinii spalarnie są inwestycją niebezpieczną i niechcianą, to w ostatnich latach w Polsce powstało 9 zakładów, jeden jest w trakcie budowy (Olsztyn), kolejne inwestycje planuje się w Gdańsku i Radomiu. Spalanie odpadów pozwoli znacząco obniżyć koszt gospodarki odpadami komunalnymi.

Źródło: Dobra Energia
Projekt spalarni w Olsztynie

Spalarnia Olsztyn będzie przetwarzać odpady oraz odzyskiwać energię, która następnie zostanie wykorzystana w w miejskiej sieci ciepłowniczej (system Waste to Energy). Aktualnie trwa realizacja bunkra na odpady, który wykonany będzie w technologii ścian szczelinowych. Ten zakres prac wraz z realizacją płyty fundamentowej wykona firma Soletanche Polska, lider budownictwa podziemnego. Spalarnia Olsztyn będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach.

https://www.muratorplus.pl

O plany dotyczące podobnej inwestycji w Gliwicach zapytał radny Łukasz Chmielewski. Oto treść złożonej interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,

celem mojego zapytania jest uzyskanie pełnej wiedzy dotyczącej planów spalania odpadów na terenie Miasta Gliwice. Interesują mnie również działania podejmowane przez Miasto Gliwice w ramach Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii, których końcowym efektem ma być budowa spalarni odpadów.

Na dzień dzisiejszy wiemy, iż nadzór prawny Wojewody Śląskiego uznał, że przyjęta przez zgromadzenie Metropolii uchwała powołująca spółkę celową -GZM-Czysta Energia wykracza poza zapisy ustawy metropolitalnej.

Z odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Krzysztofa Kleczki wynika, iż „PEC –Gliwice nigdy nie był i nie jest zainteresowany budową spalarni śmieci na działce będącej w dyspozycji Spółki. Aktualnie Spółka pracuje nad dwoma wariantami budowy bloku parowego z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowanej do realizacji na terenie PEC –Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135.”

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Na jakim etapie na dzień dzisiejszy znajdują się działania mające na celu budowę spalarni odpadów przez Górnośląsko –Zagłębiowską Metropolię? Czy podjęto działania mające na celu przekazanie Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii stosownych kompetencji, które pozwolą w dalszej perspektywie na budowę spalarni odpadów?

2.W przypadku budowy bloku parowego z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną przez PEC –Gliwice, proszę o informacje ile ton odpadów może być spalanych w ciągu roku? Proszę o informacje jaka liczba ton jest dopuszczalna prawnie, jaka jest rzeczywista wydajność takiego bloku parowego, czy spółka lub Miasto Gliwice w tym zakresie prowadziły korespondencję z kompetentnymi organami władzy państwowej?

3.Czy prócz zamierzeń PEC –Gliwice, Miasto Gliwice posiada plany budowy spalarni odpadów w innej lokalizacji?

Z wyrazami szacunku, Radny Rady Miasta Gliwice Łukasz Chmielewski

Na interpelację odpowiedział wiceprezydent Mariusz Śpiewok:

W odpowiedzi na Pana pytania zawarte w korespondencji z dnia 24.02.2021 r. w temacie budowy spalarni odpadów, informuję co następuje.

W zakresie pytania nr1 proszę o bezpośrednie zwrócenie się do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Wyjaśniam, że Miasto Gliwice pismem z dnia 12.01.2021 r. nie wyraziło zainteresowania zawarciem porozumienia w sprawie tworzenia ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – przyp. red.).

W zakresie pytania nr 2 wyjaśniam, że kocioł wielopaliwowy wytwarzający ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowany do realizacji na terenie PEC-Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135 będzie przystosowany do spalania frakcji wysokoenergetycznej paliwa alternatywnego RDF i PreRDF w ilości 30 000 Mg/rok zgodnie z prawnymi zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego nalata 2016 do 2022 a dotyczącego również PEC Gliwice Sp. zo.o. Rzeczywista wydajność rozpatrywanego bloku parowego wynosi do 25 ton pary/h.

W zakresie pytania nr3 informuję,że ani miasto Gliwice ani spółki miejskie nie planują inwestycji tego typu w innych lokalizacjach.

Podsumowując, Miasto Gliwice nie przewiduje rozpoczęcia nowej inwestycji pod nazwą “Spalarnia śmieci”. Planowana jest za to budowa nowego kotła wielopaliwowego w PEC Gliwice, przystosowanego do spalania paliwa RDF i PreRDF. Czy w praktyce oznacza to powstanie… spalarni śmieci?

RDF (Refuse Derived Fuel) to określenie paliwa alternatywnego pochodzącego z nadających się do spalenia wysokokalorycznych odpadów komunalnych i przemysłowych nienadających się do recyklingu.

Frakcja kaloryczna (pre-RDF) – wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, powstała w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez wydzielenie na sicie 80 mm jako nadfrakcja. Zawiera ona zwykle nie wydzielone wcześniej w procesie selektywnej zbiórki u źródła frakcje surowcowe, takie jak tworzywa sztuczne, tekstylia itp.

W wyniku planowanej inwestycji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice zwiększy swoje możliwości uzyskiwania energii poprzez spalanie odpadów komunalnych. Można więc uznać, że PEC Gliwice będzie pełnił także funkcję spalarni.

Jak wygląda i działa duża spalarnia śmieci możemy zobaczyć na przykładzie sąsiedniego województwa – najbliższy zakład tego typy funkcjonuje w Krakowie. Spalanie odpadów zaczęła w czerwcu 2016 roku. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ok. 666 mln zł netto (ok. 819 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ok. 372 mln zł. Zakład może przetworzyć w ciągu roku maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych (kocioł PEC będzie mógł spalić do 30 tys. ton odpadów rocznie, zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego nalata 2016 do 2022).

https://sztuka-architektury.pl/assets/front/images/content/D8uscMPZuntMGJ8hMfPdaDHd7Na60NAhWx5E1WxIk4pmqnzfDGqgEWx5QJHL_spalarnia02-image(660x_).jpg
Ekospalarnia w Krakowie/ zdjęcie: https://sztuka-architektury.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button