Brak kategorii

Bezpieczne Grupy Wsparcia: Przemiana życia kobiet dzięki wsparciu.

Przemoc w rodzinie to temat którego większość z nas woli unikać, a ofiary przemocy domowej bardzo rzadko chcą dzielić się swoimi przeżyciami. Milczenie nie rozwiązuje problemu, a jedynie fałszywie zmniejsza jego skalę. Zagadnienie przemocy dosięga głównie kobiet i dzieci, które są w wielu przypadkach zastraszane, a ich pewność siebie zostaje obniżona poprzez brak wiary we własną skuteczność. Osoba borykająca się z problemem przemocy domowej, dzięki przyznaniu się do problemu ma możliwość otrzymania potrzebnej pomocy i wsparcia. Osoba molestowana może uzyskać pomoc w walce z przemocą poprzez zgłoszenie się do ośrodków wsparcia lub kontaktu na infolinii telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy. Głównym instrumentem walki z przemocą jest „Niebieska karta”, która stanowi indywidualny plan pomocy osobie pokrzywdzonej. Niestety wiele osób doświadczających przemocy nie dostrzega w sobie ofiary i nie zgłasza się do odpowiednich instytucji. Przemoc w rodzinie nie zawsze dotyczy przemocy fizycznej, lecz w wielu przypadkach molestowania psychicznego, którego częstymi skutkami są obniżenie samooceny i wycofanie społeczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Kobiet Fundacja Klaster Innowacji Społecznych działająca w Gliwicach stworzyła inicjatywę “Bezpieczne Grupy Wsparcia”. Projekt ten finansowany jest z programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG, w ramach którego na terenie całego Śląska utworzone zostały Bezpieczne Grupy Wsparcia. Kobiety biorące udział w projekcie mają możliwość skorzystania z darmowych konsultacji z psychologiem i prawnikiem. W przeciągu każdego miesiąca odbywa się około 35 godzin doradztwa specjalistycznego. Każda grupa uczestniczy w cyklu 44 warsztatów z arteterapii, gdzie uczestniczki mają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami z osobami o podobnych doświadczeniach. Dodatkowo uczestniczki brały udział w spotkaniach z policjantami z pobliskich komisariatów, którzy poruszali tematy związane z procedurą Niebieskiej Karty oraz sposobami zgłaszania przemocy domowej. Policjanci opowiadali również o bezpieczeństwie w internecie, przestrzegali kobiety przed wyłudzeniami i oszustwami, których w obecnych czasach jest bardzo dużo.

Jedna z takich grup powstała w Bytomiu pod nazwą “Spotkanie przy szydełku”. Grupę tworzą kobiety w różnym wieku, aktywne zawodowo, nie pracujące, które zajmującą się domem i wychowywaniem dzieci, a także seniorki. Grupa jest również różnorodna ze względu na status materialny, przekonania i sposób wartościowania otaczającej rzeczywistości. Przez cały okres trwania spotkań przez grupę przewinęły się 23 kobiety z czego większość uczestniczyła w warsztatach od początku i systematycznie. Spotkania warsztatowe, ukierunkowane na naukę szydełkowania od początku wzbudziły duże zainteresowanie. Kobiety bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach. W ramach udziału w projekcie kobiety przeprowadziły dwie akcje crowdfundingowe. Panie stworzyły stanowisko w Urzędzie Miasta, na którym zakupić można było własnoręcznie wykonane ozdoby. Zebrane pieniądze uczestniczki przeznaczą na dalsze funkcjonowanie grupy.

Wpływ spotkań na uczestniczki jest bardzo zauważalny i to w kilku dziedzinach. Po pierwsze kobiety przekonały się, że mają talent, że potrafią się uczyć i wykonywać małe dzieła choć na początku wiele z nich nie wierzyło w swoje możliwości. To dodało im wiary w siebie oraz podniosło poczucie własnej wartości. Po drugie poprzez uczestnictwo w warsztatach i spędzanie czasu przy robótce, kawie i herbacie oraz rozmowach z innymi kobietami na tematy dotyczące normalnych spraw życia codziennego, kobiety otworzyły się. Dzielą się własnym historiam i doradzają sobie. Nastąpiła jakaś zmiana w podejściu do niektórych spraw i tematów u uczestniczek- mówi opiekunka grupy. Niejednokrotnie zdarzało się, że rady i pomysły o których Panie rozmawiały podczas warsztatów przenosiły na grunt własnej rodziny i czerpały z tego obopólną radość.

Podczas warsztatów uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności związane z szydełkowaniem począwszy od rodzajów szydełek i włóczek, poznania podstawowych oczek i splotów do  umiejętności odczytywania schematów. Na przestrzeni projektu uczestniczki wykonywały następujące robótki:

  • podkładki pod talerze lub kubki,
  • ozdoby bożonarodzeniowe (ażurowe bombki na choinkę, gwiazdki, aniołki itp),
  • ozdoby wielkanocne (koszyczki, ażurowe jajka, serwetki),
  • chusty i czapki,
  • koronkowe wykończenia ręczników oraz ozdobienie poduszek wykonanymi na szydełku elementami,
  • ciepły golf z kołnierzem,
  • serwetka w kształcie rombu i patchworkowy bieżnik z ażurowych kwadratów.

Podczas zajęć panuje miła i twórcza atmosfera. Uczestniczki nawiązały dobry kontakt, a niektóre znajomości przeniosły się na grunt poza warsztatowy. Efektem najważniejszym działania grupy jest fakt, że uczestniczki rozwinęły się  artystycznie, nabrały pewności siebie, dowartościowały się. Są zadowolone że potrafią zrobić własnoręcznie coś dla siebie, dla dziecka lub do domu, a także obdarować innych własnoręcznie wykonanym upominkiem i cieszyć się z okazanego uznania i podziwu. Systematyczne spotkania w gronie wielu kobiet, rozmowy, dzielenie się własnymi problemami, radościami, poradami spowodowało że wiele z nich stało się bardziej otwartymi, potrafiącymi spojrzeć z dystansu na swoje codzienne życie i dostrzec radość wokół siebie. Wiele wskazuje na to, że uczestniczki warsztatów będą kontynuowały znajomość po zakończeniu projektu. Równolegle z projektem założyły prywatną grupę w mediach społecznościowych, na której rozmawiają między spotkaniami warsztatowymi, a także zamieszczają zdjęcia wykonanych robótek szydełkowych.  

bserwacje opiekunki grupy i psychologa pokazują pozytywny wpływ warsztatów na samopoczucie uczestniczek. Wiele kobiet otworzyło się, zdobyło większą pewności siebie i stało się bardziej pogodne i uśmiechnięte. Dodatkowym rezultatem udziału w projekcie jest rozwój nowych umiejętności. Beneficjentki poprzez tworzone rękodzieł zwiększają wiarę we własne możliwości. Uzyskane rezultaty w trakcie realizacji projektu pokazały, że podobne działania powinny odbywać się w każdym większym mieście na terenie całego kraju. Utworzenie Bezpiecznych Grup Wsparcia daje możliwość zmniejszenie liczby osób narażonych na wykluczenie społeczne. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym i innych projektach zapraszamy na stronę:
https://bezpiecznegrupywsparcia.bitrix24.site/
https://www.klaster.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button