InwestycjeŻycie Miasta

Bulwary wzdłuż Kłodnicy. Czy Łabędy będą musiały walczyć o drzewa?

Bulwary wzdłuż Kłodnicy będą jedną z kluczowych tras rowerowych Gliwic – Bulwary Kłodnicy połączą centrum ze Starymi Łabędami. Czy będzie się to wiązało z wycinką drzew?

Rowerzyści już teraz mogą na terenie Gliwic korzystać z ponad 100 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Już trzy lata temu została wykonana wstępna koncepcja trasy, która ma obejmować ciąg pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadrzecznej od ul. Orlickiego do zjazdu do parku handlowego „Arena” (około 800 m), oraz właściwe bulwary, które mają biec lewym wałem Kłodnicy od Centralnej Oczyszczalni Ścieków do ul. Staromiejskiej w Starych Łabędach (około 4 km). Całość trasy ma mieć nawierzchnię asfaltową, 3,5-4 m szerokości, planowana jest również budowa dwóch kładek na Kłodnicy. Bulwary Kłodnicy mają być częścią trasy nr 602 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice – Katowice – Jaworzno.

Jak poinformowała strona facebookowa Nasze Łabędy – strona Rady Dzielnicy Łabędy:
Już teraz pytamy o szczegóły. Na początek o planowaną konieczną wycinkę drzew, a w szczególności:
– jakie zalecenia, dotyczące ochrony istniejących drzew, rosnących w obszarze opracowania na odcinku łabędzkim, wydało miasto Gliwice projektantowi,
– jakie już znane uwarunkowania i ograniczenia mogą oznaczać konieczność wystąpienia o zgodę na wycinkę drzew.

Publikujemy zapytanie radnej Krystyny Sowy o informacje:

Jak informuje Rada na swojej stronie, Wydział Usług Komunalnych odpowiedział: “projektowany ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest na wale wzdłuż rzeki Kłodnicy oraz wzdłuż ul. Nadrzecznej. Ze względu na ograniczenia terenowe (granice działek, teren oczyszczalni ścieków, zakres wału rzeki Kłodnicy) nie ma możliwości wytyczenia alternatywnego śladu tak, aby wyeliminować konieczność wycinki drzew i krzewów. Każda kolizja z istniejącymi drzewami jest szczegółowo analizowana przez Jednostkę Projektowania tak, aby zachować jak największą liczbę istniejących drzew (odsunięcie lub zbliżenie trasy do rzeki Kłodnicy oraz miejscowe zawężenia ciągu pieszo-rowerowego). Jednocześnie informujemy, że nasadzenia zastępcze planowane są w stosunku 1:1 – zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button