Sesja RM

Kolejna burzliwa sesja Rady Miasta Gliwice

Tak jak się spodziewaliśmy, w kilku momentach zawrzało. Niektórzy radni wręcz poczuli się obrażeni. Prześledźmy ciekawsze momenty sesji Rady Miasta Gliwice z dnia 26.11.2020 r.

Porządek obrad: [LINK]

Obecność radnych:

Ciekawsze momenty:

 1. Prezydent Neumann wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do rządu RP o zawarcie porozumienia z UE w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027.
  1. “Nie ma w tym apelu wątków politycznych, skupiamy się tylko na finansach” mówi Prezydent.
  2. Radny Chmielewski zwraca uwagę, iż z porządku obrad zniknął jeden projekt uchwały, który był prezentowany w portalu radnego. Przewodniczący Pszonak informuje, iż projekt nie znalazł się w ostatecznie przyjętym porządku obrad.
  3. Radni zmieniają porządek obrad.
 2. Prezydent przedstawił informację o swojej pracy od 22.10 do 26.11. Ciekawsze wątki:
  1. Sytuacja epidemiczna: obniżenie ilości zachorowań na COVID. Szpital Miejski nr 4 pracuje pełną parą. Wszystkie miejsca są nieustannie zajęte choć szpital ma pewną rezerwę. Jednostki miejskie pracują bez zakłóceń.
  2. Prezydent omówił sytuację finansową miasta. Kolejny raz skrytykował politykę fiskalną rządku RP i obniżki podatków, które wpłynęły na zmniejszenie wpływów do budżetu samorządu. Z miejskiego budżetu dopłacamy także do wynagrodzeń nauczycieli – w roku 2021 będzie to kwota 128 mln zł.
  3. Prezydent poinformował o przyczynach wycofania się z tegorocznej podwyżki podatku od nieruchomości.
  4. Prezydent poruszył problem nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach. Miasto do dziś nie otrzymało odpowiedzi na pisma z dnia 15 lipca, wystosowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu, Wojewody Śląskiego. Miasto nie podjęło innych działań.
  5. Adam Neumann omówił kilka bieżących inwestycji infrastrukturalnych. Przy okazji dostało się gliwickim mediom: “Wiem o tym, że niektóre gliwickie media ochoczo porównują koszty metra bieżącego wykonywanych tego rodzaju inwestycji i nawet podśmiewają się z tego, czy wręcz węszą jakąś sensację, że ten odcinek jest taki drogi a inne, ich zdaniem porównywalne, są znaczne tańsze. Zachęcam, by za każdym razem zagłębić się w szczegóły i dopiero potem wyrażać takie swoje opinie, czy to węszące sensację, czy to wręcz prześmiewcze.” – mówił prezydent.
  6. Inwestycje w toku: zbiornik na Wójtowiance jest w trakcie prac, PRUiM ma przekazany plac budowy, prowadzi stosowne uzgodnienia według procedur środowiskowych. Według badań IBS 70% gliwiczan popiera budowę zbiornika.
  7. Zameczek Leśnyprezydent ponownie ruga gliwickie media. “Mam wrażenie, że gliwickie media niektóre wiedzą lepiej jakie Prezydent Miasta ma plany, niż sam Prezydent Miasta”. Prezydent przedstawił najnowszą historię Zameczku Leśnego: odzyskanie nieruchomości przez miasto, cztery nieudane przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste. Prezydent przyznał, że trzeba spowolnić działania zmierzające do sprzedaży terenu, zabezpieczając wcześniej odpowiednie zapisy w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Rada Miasta przeszła do omawiania druków sesyjnych:

 1. Uchwała w sprawie apelu do rządu RP o przyjęcie unijnego budżetu (około 53 minuta sesji).
  1. Dyskusję rozpoczął radny Chmielewski – stanowisko klubu radnych PiS: “jest to apel polityczny, nic nie wnoszący i osłabiający pozycję negocjacyjną rządu RP”. Dla wszystkich oczywiste było, że klub PiS będzie przeciwny podejmowaniu podobnego apelu. Zaskoczeniem było, że przeciwni byli także niektórzy radni Koalicji Obywatelskiej oraz KdG Zygmunta Frankiewicza.
  2. Radny Szymanowski (KO) poparł apel.
  3. Radny Tadeusz Olejnik (KdGZF): “nie przepadam za Panem radnym Chmielewskim i pewnie on też za bardzo mnie nie lubi i nie zgadza się ze mną w wielu sprawach, ale uważam, że akurat w tej sprawie ma rację, że ten apel jest bezsensowny”.
  4. Radny Goliszewski (PiS) wyraził swoją opinię na temat tego w jaki sposób procedura powiązania budżetu z zasadą praworządności może uderzyć bezpośrednio w Gliwice.
  5. Radny Wygoda (KO): “Jestem zdecydowanym wrogiem wszelkich apeli, one nic kompletnie nie wnoszą”.
  6. Radny Procel (PiS): “Powiem krótko dlaczego będę głosował przeciw: ponieważ wyznaję swoje określone wartości w życiu, które stawiam wyżej nad pieniądze.”
  7. Radny Kubit (KdGZF) – będę głosował przeciwko gdyż praworządność w Polsce będzie oceniana na podstawie doniesień towarzysza Biedronia, Millera, Cimoszewicza.
  8. Rada w drodze głosowania przyjęła uchwałę o wystosowaniu apelu do Rządu RP. Głosowało 25 radnych, 14 za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Zobaczmy, jak głosowali radni:
 1. Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Skarbnik miasta Ryszard Reszke referuje druki. Rada przyjęła projekt budżetu na przyszły rok.
 2. Tuż przed przerwą miała miejsce kuriozalna sytuacja niezwiązana z merytoryczną pracą rady. Radny Goliszewski zwrócił uwagę na plakat Strajku Kobiet wiszący za radną Katarzyną Kuczyńską-Budką. Według radnego jest to zachowanie niedopuszczalne na sesji rady. Dyskusja miała swój ciąg dalszy po przerwie zarządzonej przez przewodniczącego rady. W dyskusji tej głos zabrał także radny Wygoda (“wypowiedź radnego Goliszewskiego była niedopuszczalna”) oraz Tadeusz Olejnik, który stwierdził, że treść plakatu “Miła już byłam” to komunikat radnej Kuczyńskiej-Budki do… męża, którego często nie ma w domu. Tu zobaczycie wideo z dyskusją: [LINK].
 3. Po przerwie radni przystąpili do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta. To był bardzo ważny moment, dyskusja była bardzo długa. Zachęcamy do obejrzenia fragmentu sesji od około 2g. 34 min.
  1. Radny Chmielewski referuje projekt w sprawie zmian. Projekt ma na celu zabezpieczenie prawa do dyskusji na sesjach rady. Więcej: [To co stało się podczas tego punktu obrad przejdzie do historii Rady Miasta Gliwice. Mieszkańcy mówią o skandalu, radni o złamaniu Statutu Miasta Gliwice i Regulaminu Rady Miasta]
  2. Radny Pszonak: dotychczas obowiązywała niepisana umowa, że zmiany w statucie/regulaminie dokonujemy w drodze szerokiej dyskusji z radnymi.
  3. Kuczyńska-Budka (KO): zachęca do pochylenia się nad tym projektem, który jest wynikiem negatywnych doświadczeń z poprzednich sesji rady.
  4. Głos zabiera Tadeusz Olejnik (KdGZF). Głos niezwiązany z dyskusją. Padają żenujące słowa o plakacie Strajku Kobiet, który, według radnego, jest apelem do … męża radnej Kuczyńskiej-Budki. Radna przyjmuje te słowa ze śmiechem.
  5. Radny Pszonak (KdGZF) porównuje regulamin rady z regulaminem sejmu. Mówi też o tym, że według posiadanej opinii radcy prawnego projekt jest niezgodny z nadrzędną Ustawą.
  6. Radny Jaśniok (KdGZF) próbuje merytorycznie przeanalizować propozycje zmian. O ile się zgadza z intencją uchwały, to uważa, że w ten sposób nie przeprowadza się zmian. Wskazuje też na niezgodność projektu z Ustawą.
  7. Radny Stanisław Kubit (KdGZF) zgłasza… wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Radny Jaśniok upomina klubowego kolegę, umawiali się przed sesją, że to będzie żart i prosi, żeby ten wniosek tak potraktować. Radny Kubit podtrzymuje swój wniosek, który upada w głosowaniu (4 za, 19 przeciw).
  8. Trwa dyskusja. Swoje zdanie krytyczne o ucinaniu dyskusji prezentuje Gabriel Bodzioch (PiS) “Bardzo boli mnie z tego powodu serce”.
  9. Radny Wróblewski (KdGZF) wskazuje, że czasem wniosek o zakończenie dyskusji jest składany przez opozycję.
  10. Radny Pszonak informuje o otrzymanej opinii radcy prawnego, który odmówił podpisania projektu ze względu na uchybienia prawne.
  11. Radny Szymanowski wplata w dyskusję wątek zbiornika na Wilczych Dołach. Zarzuca społecznikom brak wiedzy.
  12. Radny Chmielewski kieruje słowa do Marka Pszonaka: “Nie rozumiem tej gry, powiedział Pan, że dostał Pan bezpośrednio przed sesją opinię prawną. Nie przekazał jej Pan, ma Pan takie prawo. Teraz rozmawiamy nad problemem, Pan trzy ma tę czarną teczkę, wymachuje nią Pan, ale nie wiemy co w tej czarnej teczce jest. Tej opinii prawnej nie znamy, a jednocześnie Pan mówi, że to jest nie do obrony. Czy to jest właściwe? Moim zdaniem nie. Ale ma Pan do tego prawo.”
  13. Radny Jaśniok wnioskuje o przerwę w celu przekazania opinii prawnej wnioskodawcom.
  14. Radny Pszonak poczuł się obrażony: “Panie Łukaszu, proszę ważyć słowa i proszę nikogo więcej w Radzie Miasta Gliwice nie obrażać”.
  15. Po przerwie radny Chmielewski złożył autopoprawkę do projektu uchwały.
  16. Radny Kubit złożył wniosek o zakończenie dyskusji. Radni przychylili się do niego. W głosowaniu uchwała została odrzucona stosunkiem głosów 14 przeciw, 10 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tak głosowali radni:

Całą sesję można obejrzeć w BIP UM Gliwice: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button