Życie Miasta

Cena wody w Gliwicach wzrośnie?

Wkrótce czekają nas spore podwyżki cen wody. Trwa postępowanie w przedmiocie zatwierdzania taryf dla PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przez Organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podwyżki wody to pokłosie polityki głównego dostawcy wody w regionie – Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, spółki kontrolowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. GPW rozesłało w styczniu do poszczególnych samorządów informację o planowanej podwyżce cen wody. Według nowej taryfy miejskie wodociągi mają płacić od lipca 2,51 zł (bez VAT) za metr sześcienny wody. To wzrost o około 10 %.

Prezydenci miast dowodzą, że nie ma powodów do tak dużej podwyżki opłat. Grożą szukaniem nowych dostawców wody. Zamieszanie jest tym większe, że przed nieuzasadnionymi podwyżkami przestrzegał także podmiot zatwierdzający lokalne taryfy opłat za wodę – Państwowe Przedsiębiorstwo Wody Polskie.

Nie można się zgodzić na próby ratowania budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wodę i ścieki. Każda kwota pozyskana z opłat za wodę i ścieki powinna wracać do systemu i być wykorzystana na realizację zadań związanych z polityką wodnościekową, w tym na niezbędne inwestycje. – informował w piśmie do samorządów Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

GPW planuje podwyżki, podczas gdy chwilę wcześniej wypłaca ze swojego kapitału rezerwowego dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie 41,7 mln zł z kapitału rezerwowego.

O skalę podwyżki w Gliwicach zapytaliśmy miejską spółką PWiK. Teoretycznie aktualna taryfa obowiązywała do wczoraj. – Informujemy, że wzrost ceny wody ma wpływ na kształtowanie taryfy obowiązującej na terenie Miasta Gliwice. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej lub tymczasowej (art. 24g. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Obecnie trwa postępowanie w przedmiocie zatwierdzania taryf dla PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przez Organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dopytywaliśmy o konkretną taryfę, jaka została zaproponowana do zatwierdzenia, PWiK nie chce jednak na tym etapie dzielić się taką informacją. Pewne jest natomiast, że lada dzień czekają nas spore podwyżki cen za wodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button