JawnośćKonsultacje społeczneŻycie Miasta

Chcesz coś zmienić w mieście? Zostało mało czasu

Na wrześniowej sesji gliwiccy radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Do 30 listopada będą przyjmowane wnioski dotyczące zmian w dokumencie.

Studium to dokument strategiczny, który określa, jak rozwijać powinna się polityka przestrzenna całego miasta. Głównym zadaniem dokumentu jest diagnoza aktualnego stanu — środowiska, dziedzictwa kulturowego, warunków i jakości życia mieszkańców oraz określenie, jakie powinny być przyszłe kierunki zagospodarowania miejskiej przestrzeni. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale pozwala określić, jaki powinien być rozwój miasta i czego oczekują mieszkańcy, przez co stanowi podstawę do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (które są już aktem prawa lokalnego).

Mieszkańcy Gliwic składając do niego wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta mogą się wypowiedzieć na temat swoich oczekiwań. Wnioski składane przez gliwiczan mogą dotyczyć zarówno ich najbliższej okolicy, jak i całego miasta. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Studium, które obecnie obowiązuje, zostało uchwalone 12 lat temu. Od 2009 roku zmieniło się bardzo wiele w przestrzeni miasta, prawie oraz oczekiwaniach społeczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu składania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w portalu planistycznym (→ Studium w opracowaniu).

– […] Zaglądając do Studium, dowiemy się m.in., gdzie będzie mogło rozwijać się mieszkalnictwo, usługi i przemysł, jak może zostać  rozbudowana sieć transportu publicznego czy system ścieżek rowerowych. Zachęcam więc do jak najaktywniejszego składania wniosków do tego dokumentu, aby tak ważne dla Gliwic kwestie ustalać wspólnie – mówi Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za planowanie przestrzenne w mieście.

Studium ma być powiązane z tworzoną równolegle nową strategią miasta „Gliwice 2040”. Na jej potrzeby wykorzystane zostaną również informacje i postulaty zebrane podczas spotkań strategicznych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Nadal trwającym etapem działań związanych ze strategią 2040 są otwarte dyskusje nad sytuacją miasta i oczekiwaniami co do jego funkcjonowania w przyszłości. Na stronie strategii możemy zapoznać się z pożądanym scenariuszem rozwoju miasta. Ma on sprawić, że dobre gospodarowanie pozostanie wizytówką Gliwic. Ponadto pożądanym scenariuszem jest efekt, w którym zaangażowani mieszańcy, którzy będą najważniejszym zasobem miasta. Jako plan wyróżniona została także między innymi troska o tereny zielone w mieście: Gliwice są wzorcem do naśladowania w zakresie ekologii na terenach miejskich.

O skorzystaniu z możliwości złożenia uwag do studium rozmawiano podczas spotkania organizacyjnego w sprawie likwidowanych ogródków na Trynku. Mieszkańcy Gliwic mieli również możliwość zapoznania się z informacjami na temat studium oraz zareagować występując o zmianę zapisów w dokumencie, podczas walki z planami budowy fabryki w Łabędach (Łabędy nie fabryka!).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button