Inwestycje

Co dalej z budynkiem po stacji kolei wąskotorowej?

Zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu w rejonie ulicy Bojkowskiej. W sąsiedztwie budynku po stacji kolei wąskotorowej powstała stacja postojowa dla rowerzystów. Sam budynek nadal popada w ruinę.

Obiekt niszczeje od ponad 20 lat i choć jego otoczenie niedawno wypiękniało, to niestety sam teren stacji nadal straszy. Nie zanosi się też na to, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Nieruchomość należy do Skarbu Państwa, który zabezpieczył teren i obiekt przed całkowitym zawaleniem. Nie oszukujmy się, na przejęcie działki przez miasto i remont (odbudowę?) budynku stacji nie ma najmniejszych szans. Jeśli działkę uda się przejąć, to obiekt zapewne przeznaczony zostanie do rozbiórki.

Więcej światła na sprawę rzuca interpelacja radnego Łukasza Chmielewskiego, który zapytał o plany magistratu w tej sprawie:

Z odpowiedzi Prezydent dowiadujemy się, iż w związku z wyrokiem NSA zawieszono próby przejęcia działki, na której stoją pozostałości stacji. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił bowiem wykreślenia budynku z rejestru zabytków. W związku z powyższym, przejęcie wiązałoby się z wysokimi kosztami zabezpieczenia obiektu i utrzymania nieruchomości, co uznano za “niekorzystne dla interesów gospodarczych Miasta.” Jednocześnie sondowana jest możliwość przeprowadzenia rekonstrukcji budynku:

Aktualnie obiekt zabezpieczony jest przed wejściem osób postronnych (betonowe ogrodzenie, tablice ostrzegawcze, objęcie doraźną ochroną firmy zewnętrznej) oraz przed dalszym zawaleniem się budynku (system podpór wykonanych zgodnie z projektem budowlanym). Koszt zabezpieczenia poniósł Skarb Państwa. Jednocześnie podjęto współpracę ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prowadzone są działania mające na celu ustalenie możliwości przeprowadzenia rekonstrukcji budynku byłego dworca, posadowionego na terenie działki nr 1110 obr. Trynek.

W przypadku uzyskania pozytywnej ekspertyzy technicznej rozważana jest opcja przeznaczenia odtworzonego budynku docelowo na siedzibę państwowej lub miejskiej jednostki organizacyjnej.

Jeśli chcecie zobaczyć jak budynek wyglądał kiedyś, polecamy fotoreportaż Gliwickich Metamorfoz: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button