InwestycjeŻycie Miasta

Kawiarnia Obywatelska – co dalej z torowiskiem na Chorzowskiej?

Tym razem spotkanie KO odbyło się w na zaproszenie Rady Dzielnicy Zatorze w siedzibie przy ul. Chorzowskiej.

Dlaczego? Rada dzielnicy poprosiła nas o zainteresowanie się losami torowiska na Chorzowskiej. Zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców w sprawie projektowanej przebudowy ulicy wraz z nieużytkowanym torowiskiem.

Już w 2018 roku informowano o planowanej przebudowie ulicy Chorzowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich planuje zmiany w ciągu ul. Chorzowskiej. Do końca listopada powinna być gotowa wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym od skrzyżowania z ul. Zabrską do zajezdni tramwajowej. Drogowcy przeanalizują też możliwość zmiany organizacji ruchu w obszarze całego pasa drogowego. Realizacja tej koncepcji jest w toku, więc szczegóły poszczególnych wariantów nie są jeszcze znane. Zarząd Dróg Miejski założył jednak, że opracowanie powinno uwzględniać m.in. budowę ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych, odpowiednie skomunikowanie posesji przylegających do ul. Chorzowskiej, a także zmianę geometrii skrzyżowania tej ulicy z Zabrską.

Warianty przebudowy przygotowywało gliwickie biuro Eurodroga Milan Sternik.

W przygotowanych wariantach przebudowy nie brakuje śmiałych rozwiązań, jak np. stworzenie rolkostrady na istniejącym nasypie. Autorzy koncepcji sugerują m.in. stworzenie ronda (w zależności od wyników pomiaru ruchu – klasycznego bądź turbinowego) na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Zabrskiej i Chorzowskiej, wydzielenie drogi rowerowej czy wykorzystanie części istniejących słupów trakcyjnych jako elementów małej architektury do np. “podwieszenia oświetlenia typu parkowego lub dla lokalizacji wiszących donic z zielenią” / (źródło: 24gliwice.pl)

W 2019 roku zorganizowano i rozstrzygnięto przetarg na projekt wykonawczy przebudowy. Wygrała go gliwicka firma A-propol, która prace projektowe powinna zakończyć w pierwszym kwartale 2021 roku. Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś o aktualnym stanie prac, ale ani projektanci, ani inwestor (ZDM) nie udzielili nam żadnych istotnych informacji.

W opinii drogowców, najpełniej założeniom odpowiada ostatni z trzech wariantów zarysowanych w koncepcji. Kładzie nacisk na rozwiązania dla pieszych i rowerzystów. Przewiduje zawężenie jezdni do 9 metrów (7 m poza obszarem intensywnej zabudowy), co pozwoli z jednej strony na wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów, z drugiej zaś odpowie potrzebom lokalizowania azylów dla pieszych. / (źródło: Nowiny Gliwickie)

W związku z dużym oddziaływaniem inwestycji na społeczność lokalną postanowiliśmy spotkać się z mieszkańcami dzielnicy Zatorze i zapytać ich o oczekiwania w sprawie nadchodzącej modernizacji tej przestrzeni publicznej.

Mieszkańcy okolic ulicy Chorzowskiej zwracali uwagę na aktualne problemy związane z nieużytkowanym torowiskiem. Najczęściej wymieniane z nich dotyczyły:
– nieusuwanych śmieci wzdłuż torów i niechlujnego wyglądu,
– zbyt małej liczby przejść przez tory i niebezpieczeństwa dla zdrowia pieszych w związku z przekraczaniem torowiska poza miejscami wyznaczonymi, istniejące przejścia nie są oświetlone,
– dziurawych chodników,
– zbyt małej liczby miejsc parkingowych.

Mieszkańców zapytaliśmy także o ich potrzeby. Wśród zgłaszanych pomysłów na przebudowę Chorzowskiej pojawiły się:
– lokalizacja ławek wzdłuż Chorzowskiej i Okrzei,
– zlokalizowanie drogi rowerowej,
– zapewnienie małej architektury w postaci dodatkowych koszy na śmieci i latarni,
– posadzenie drzew dających cień w lecie,
– ogrodzenie strefy pieszo-rowerowej od ulicy pasem zieleni z wysokimi krzewami,
– zapewnienie miejsca na wyprowadzanie psów,
– zastosowanie elementów “wodnych” – poidełek, bram zraszających,
– zwiększenie liczby patroli Policji/Straży Miejskiej,

Na koniec mieszkańcy zaapelowali do władz miasta o umożliwienie zgłaszania uwag do projektu, gdyż, jak sami uczestnicy spotkania zauważyli – nikt dotąd nie zapytał ich o zdanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button