Sesja RM

Coraz więcej wątków politycznych – podsumowanie sesji Rady Miasta Gliwice

Coraz więcej wątków politycznych, wyraźnie rysuje się spór między gliwickim samorządem, a władzą “centralną”. Można było to zaobserwować w kilku momentach sesji. Sesja Rady nr XXIII/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Sesja trwała ponad 4 godziny, porządek sesji zawierał 35 punktów. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni. Nie obyło się bez gorących dyskusji i sporów między radnymi. Nagranie wideo z posiedzenia znajdą Państwo tutaj: [LINK]

Obecność radnych:

Ciekawsze momenty sesji:

Informacja o pracy Prezydenta Miasta. Prezydent poinformował o wydarzeniach między sesjami rady. Oto ciekawsze punkty prezentacji:

 1. Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w Gliwicach. 50 łóżek zajętych na oddziale “covidowym”.
 2. Informacja o wsparciu dla przedsiębiorców.
 3. Najemcy lokali miejskich informują o trudnej sytuacji i zgłaszają gotowość do rozwiązania umów.
 4. Gliwicki Program Osłonowy – projekt uchwały w sprawie dopłat do kosztów ogrzewania.
 5. Informacja o korespondencji prowadzonej w sprawie nielegalnego składowiska śmieci przy ul. Cmentarnej.
 6. Prezydent oświadczył, że nie będzie odpowiadał mieszkańcom w terminie na korespondencję, gdyż “taki idzie przykład z góry”.
 7. Nadzór prawny Wojewody Śląskiego uchylił część przepisów uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie sprzedaży miejskich nieruchomości.
 8. Oddanie do użytku ogrzewalni dla osób bezdomnych.
 9. Prezydent przekazał informację o spotkaniu z europosłem Łukaszem Kohutem, którego rzekomo przekonał do konieczności budowy zbiornika na Wilczych Dołach. Europoseł zdementował przekazaną informację jeszcze podczas sesji Rady Miasta Gliwice.
 10. Prezydent przekazał informację o niepokoju związku ze zbieraniem informacji o wydawanej przez miasto prasie (Miejski Serwis Informacyjny) przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. “Wielu samorządowców nie ma wątpliwości, że celem zbierania informacji jest dążenie do likwidacji samorządowych wydawnictw”. Miasto Gliwice nie odpowiedziało na korespondencję NIST.
 11. Prezydent poinformował o raporcie podsumowującym działalność Areny Gliwice.

Ciekawsze sytuacje podczas omawiania i przyjmowania druków sesyjnych:

 1. Prezydent Miasta zawnioskował o zmianę w budżecie miasta na 2021 rok. Wśród wielu drobnych korekt pojawiło się jedno znaczne zadanie – przekazanie 16,5 mln zł spółce Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w celu likwidacji nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych przy ul. Dojazdowej w Gliwicach. Radni byli zaskoczeni tym faktem, gdyż nikt ich wcześniej nie poinformował o sprawie, a projekt uchwały pojawił się w systemie radnego dzień przed sesją. Stąd dyskusja, która wywiązała się przed głosowaniem (nagranie od 58 minuty). Całą sprawę wytłumaczyła wiceprezydent Aleksandra Wysocka. Uchwała została przyjęta głosami 22 radnych.
 1. Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – projekt zreferował wiceprezydent Mariusz Śpiewok. W dyskusji (nagranie od 1:46:41) podnoszono argumenty za zwolnieniem przedsiębiorców z całości opłaty, nie tylko z pierwszej raty. Wystąpienie radnego Chmielewskiego sprowokowało radnych do krytyki działań polskiego rządu wobec pandemii. Niestety, nie obyło się bez osobistych wycieczek i argumentów ad personam. Wiceprezydent Śpiewok złożył deklarację o możliwości zwolnienia przedsiębiorców z kolejnych części opłat. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 2. Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040”.
 3. Przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego – to pierwszy krok na drodze ku wykreśleniu z MPZP funkcji mieszkaniowej tego terenu, czego domagali się mieszkańcy. Tak głosowali radni:
 1. Radni zdecydowali o nadaniu nazwy skwerowi pod radiostacją. Będzie on nosił imię Franza Honioka. Więcej: [Nazwą skwer pod radiostacją].
 2. Głosowanie w sprawie „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”. (nagranie od 3:30:40). Ostateczny projekt uchwały zawierał poprawki zgłoszone przez radnych. Dzięki temu ze wsparcia będzie mogła skorzystać większa liczba potrzebujących. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 3. Komisja Rewizyjna zwróciła się do rady o modyfikację planu pracy komisji na 2021 rok. Ma to związek z wykrytymi nieprawidłowościami w wydawaniu miejskiej dotacji przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica. Komisja chce zbadać czy nadzór Urzędu Miejskiego był realizowany zgodnie z przepisami.

Pytania i wolne wnioski:

 1. Radny Chmielewski zapytał o nielegalne wysypisko przy ul. Cmentarnej (nagranie od 3:52:40). Prezydent Neumann: “nie można wysprzątać odpadów krajowych, jeśli wymieszane z nimi są odpady zagraniczne”.
 2. Radny Wygoda zapytał prezydenta czy wycinka drzew przed dworcem PKP była konieczna. Pytanie poparła radna Kuczyńska-Budka. Na pytanie odpowiedział wiceprezydent Śpiewok: “projektant wskazał do wycinki te drzewa”. Zachęcamy do wysłuchania całości wypowiedzi (nagranie od 3:57:30).
 3. Radny Michczyński: “chciałem odnieść się do słów radnego Kleczki, że być radnym PiS nie jest powodem do dumy” (w tym momencie przewodniczący przerywa wypowiedź tłumacząc, że radny Kleczka przeprosił za swoje słowa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button