Brak kategorii

Czego mogą dotyczyć projekty w ramach konkursu Regranting dla organizacji poradniczych

Regranting dla Organizacji Poradniczych realizowanej przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych to inicjatywa, która wspiera Organizacje Poradniczych.

Organizacje Poradnicze z całej Polski mogą wziąć udział w konkursie regrantingowym i uzyskać mikrodotacje w wysokości od 10 000 do 20 000 zł. Kwota ta realnie może wpłynąć poprawę funkcjonowania organizacji poradniczych. Dofinansowanie umożliwi poradniom otrzymanie środków na realizację zaplanowanych działań, inicjatyw czy projektów. Poniżej przedstawiona zostanie przykładowa tematyka działań projektowych.

Działania przedstawione we wniosku konkursowym mogą dotyczyć rozwoju instytucjonalnego danej organizacji. Kwota dotacji może zostać wykorzystana między innymi do podnoszenia kompetencji zespołu oraz rozwoju zawodowego osób pracujących na rzecz danej organizacji. Organizacja dotację może wykorzystać również na podnoszenie standardów oferowanych usług czy działań. Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być zaplanowane na podstawie obserwowanych potrzeb oraz skoncentrowane na  rozwiązywaniu konkretnych problemów, stanowiących barierę ograniczająca możliwości rozwojowe organizacji.

Innym  przykładem czego mogą, dotyczyć działania konkursowe jest organizacja cyklu warsztatów, spotkań. Prowadzone działania mogą dotyczyć różnej tematyki oraz mogą być związane z różnymi obszarami poradnictwa. Uczestnicy  takich warsztatów czy szkoleń mogą zdobyć dużą wiedzę oraz umiejętności. Przykładowo organizacje świadczące usługi z poradnictwa zawodowego mogą zorganizować cykl spotkań dla młodzieży, która stoi przed wyborem swojej ścieżki życiowej. Poradnie rodzinno- pedagogiczne mogą rozwijać i pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci. Poradnie konsumenckie mogą skupić się na organizacji warsztatów związanych z prawami i obowiązkami konsumentów.

Działania projektowe powinny spełniać również funkcję promocyjną dla działania konkretnych organizacji poradniczych i zwiększania świadomości lokalnej społeczności o funkcjonowaniu takiej formy pomocy.

Przedstawione działania są jedynie przykładem, możliwych do realizacji pomysłów. Osoby pomagające na co dzień potrzebującym bardzo często mają wiele ciekawych pomysłów na przeprowadzenie skutecznych inicjatyw wsparcia. Udział z konkursie regrantingowym będzie bardzo pomocnym narzędziem przy realizacji takich przedsięwzięć i rozwoju poradni.

W ramach konkursu zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i warsztatów, które wpłyną na profesjonalizację i rozwój kompetencji przedstawicieli organizacji. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button