Inwestycje

Czeka nas zmiana organizacji ruchu? Kolejne szczegóły dotyczące stacji paliw

Krzysztof Kleczka, radny Rady Miasta zadał pytania Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice, Aleksandrze Wysockiej, w sprawie planowanej budowy stacji paliw wraz z myjnią samochodową w rejonie ul. Gierymskiego. Znamy odpowiedzi!

Radny, jest kolejnym przedstawicielem władzy samorządowej, który w imieniu mieszkańców zadaje pytania w związku ze sprawą. Interpelacja, którą wystosował radny Kleczka, dotyczyła szczegółów inwestycji, o której informował także radny Tomasz Tylutko, o którego działaniach pisaliśmy tutaj i tutaj. W tekście publikujemy pytania zadane przez Radnego i odpowiedzi uzyskane z Urzędu Miasta. Na pismo Radnego odpowiedziała Joanna Kołek, Zestępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Radny zadał następujące pytania:

1. Czy zostało już wydane pozwolenie na budowę?

Zgodnie z opublikowanym tekstem autorstwa Zastępczyni Prezydenta, inwestorem jest GLIWICEDIS Sp. z o. o. z Poznania. Wystąpili oni o wydanie pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych wraz z myjnią samoobsługową, parkingiem dla  samochodów osobowych oraz infrastrukturą towarzyszącą przy  ul. Gierymskiego. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, firma ma jeszcze obowiązek uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

2. W jakiej dokładnie lokalizacji ma powstać stacja paliw? Proszę o przesłanie mapki z zaznaczonym terenem.

3. Czy zostaną dochowane wszelkie odległości, również od budynków mieszkalnych?

Według Joanny Kołek przed wydaniem pozwolenia na budowę organ musi sprawdzić kilka ustaleń. Po pierwsze musi istnieć zgodność projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt musi spełniać również wymagania ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zagospodarowanie działki musi być zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, co zobowiązuje do dochowania wymaganych  odległości od granic nieruchomości i obiektów sąsiednich.

Jednak dopiero po uzupełnieniu braków formalnych przez inwestora sprawa będzie analizowana pod względem merytorycznym.

4. Czyją własnością jest działka, na której ma powstać inwestycja?

Działki, na których planowana jest inwestycja, są własnością osoby  prawnej. W związku z tym faktem nie ma możliwości uzyskania informacji o danych właściciela terenu.

5. Czy mieszkańcy pobliskich budynków mieszkalnych interweniowali w UM Gliwice w przedmiotowej sprawie i czy został wystosowany protest?

Według odpowiedzi na pismo Mieszkańcy pobliskich budynków oraz Rada Dzielnicy Szobiszowice interweniowali w UM Gliwice w tej sprawie. Wszystkim interweniującym udzielono pisemnych wyjaśnień. 

Ponadto zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wydziału Środowiska  tut. Urzędu od powyższej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wniesione odwołanie. 

6. Czy w związku z budową stacji – zmianie ulegnie organizacja ruchu drogowego w najbliższej okolicy inwestycji?

Jak czytamy w odpowiedzi: Z informacji zawartych w dokumentacji projektowej nie wynika aby  zmianie miała ulec organizacja ruchu drogowego w najbliższej okolicy spowodowana przedmiotową inwestycją. Według dostępnych informacji planowane jest skomunikowanie stacji z ulicą Gierymskiego przez dwa istniejące zjazdy (jeden na działkę nr 305 oraz drugi na działkę nr 304). Zjazd na działkę nr 305 będzie podlegał przebudowie, na co inwestor uzyskał  już zgodę Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

7. Czy Prezydent Miasta mógł/ może nie udzielić pozwolenia na budowę, czy też spełnienie warunków formalnych przez inwestora uniemożliwia sprzeciwieniu się takiej budowie?

Decyzja, którą wydano, pozwalając inwestorowi na budowę, nie jest uznaniowa. Oznacza to, że jeśli tylko firma spełniła wszystkie warunki prawne, organ nie może odmówić udzielenia pozwolenia na  budowę. 


Odpowiedzi najprawdopodobniej nie uspokoją mieszkańców, którzy swoim zaniepokojeniem związanym z planami budowy stacji benzynowej na tym terenie, dzielą się w komentarzach na Facebooku.

Ada Duda/ UM Gliwice

Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button