Sesja RMWideo

Czerwcowa sesja Rady Miasta – podsumowanie

W dniu 25.06.2020 odbyła się Sesja Rady Miasta Gliwice (nr sesji XVI/2020). W porządku sesji znalazły się 22 punkty (LINK). Sesję można obejrzeć za pośrednictwem portalu Youtube (LINK). Obrady trwały niespełna cztery godziny. Protokół z sesji znajduje się tutaj: (LINK). Odnotowaliśmy obecność radnych, przeanalizowaliśmy najciekawsze momenty sesji i sprawdziliśmy jak głosowano w przypadku ciekawszych uchwał.

Obecność radnych:

Najciekawsze elementy sesji:

1. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

Zwyczajowo na początku sesji Prezydent Miasta prezentuje najważniejsze wydarzenia i informacje od ostatniego spotkania Rady. Prezentacja o pracy Prezydenta Miasta: (LINK). Ciekawsze elementy prezentacji: – zmiany w organizacji ruchu na starówce, – zmiany w zasadach parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, – budowa zbiornika przeciwpowodziowego na tzw. Wilczych Dołach, – kalkulacja kosztów systemu wywozu śmieci.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Na przyszły rok przesunięto inwestycję polegającą na modernizacji budynku przy ul. Ziemowita w związku z przeniesieniem tam Państwowej Szkoły Muzycznej.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent przedłożył Radzie “Raport o stanie miasta Gliwice za 2019 rok.” Prezentację omówił wiceprezydent Mariusz Śpiewok. Wszystkie komisje RM oraz kluby radnych zaopiniowały raport pozytywnie. Nie przeprowadzono debaty nad raportem. Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice.

Obszerną prezentację dot. wykonania budżetu omówił Skarbnik Miasta Ryszard Reszke. Polecamy materiał wideo od TEGO momentu. Wszystkie komisje Rady Miasta oraz kluby radnych zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. Nie przeprowadzono debaty nad sprawozdaniem.

5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, Rada Miasta Gliwice musiała wprowadzić zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice i uchwale dot. odbierania odpadów komunalnych.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2020-2023 [LINK]

Projekt zreferowała Pani wiceprezydent Aleksandra Wysocka. Komisje RM zaopiniowały program pozytywnie. W dyskusji głos zabrała radna Katarzyna Kuczyńska-Budka, zwracając uwagę na sytuację zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Sobieskiego. Wysłuchaj nagrania [LINK]. Według informacji radnej właściciel zaniedbywanego zabytku wystąpił do Prezydenta Miasta Gliwice o sprzedaż działki przylegającej do wieży ciśnień z zamiarem wybudowania tam budynków mieszkalnych. Uchwała została przyjęta przy 24 głosach za. (Radny Stanisław Kubit nie głosował).

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki przylegającej do terenów zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Sobieskiego.

O zgodę na sprzedaż nieruchomości wnioskuje Prezydent Miasta Gliwice. Działka została wyceniona na 1,2 mln zł. netto. Kontrowersyjny w sprawie jest fakt, że obecny właściciel wieży ciśnień nie wywiązuje się z obowiązku prawidłowego zabezpieczenia jej stanu technicznego. Ten sam właściciel jest głównym zainteresowanym zakupem działki przylegającej w celu wybudowania tam osiedla mieszkaniowego.

Komisja gospodarki komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W dyskusji głos zabrała radna Kuczyńska-Budka. [LINK], która zaapelowała o powstrzymanie się od sprzedaży działki, otwierając tym samym dyskusję. Co ciekawe, w trakcie transmisji live także mieszkańcy mogli umieszczać swoje komentarze do dyskusji: “Tak odrestaurują jak willę na Jasnogórskiej. Też mieli odrestaurować. A jak wygląda to moża zobaczyć” napisał użytkownik @Ewa Baścik.
Za niefortunne można z pewnością uznać stwierdzenie Prezydenta Neumanna, iż wieża ciśnień na Sobieskiego jest “strupem”. Jak okazało się w głosowaniu, wśród radnych też zabrakło jednomyślności w tej sprawie. Zobaczmy jak głosowali:

9. Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach.

Jak zwykle w przypadku uchwał zawierających “apele do rządu” dyskusja była ożywiona, a rada podzielona. Transmisja wideo od 3.01 [LINK].

10. Kłopotliwa sytuacja miała miejsce podczas punktu 19. porządku obrad.

W czasie dyskusji nad projektem uchwały Prezydent Adam Neumann wystąpił z apelem do radnych aby nie zadawali w trakcie sesji szczegółowych pytań, wskazując iż odpowiednim miejscem na takie pytania są posiedzenia komisji RM. Panie Prezydencie, mieszkańcy też mają prawo do wiedzy o szczegółach głosowanych uchwał. W związku z brakiem transmisji live komisji i opieszałością w publikowaniu protokołów z ich przebiegu mieszkańcy są odcięci od merytorycznych szczegółów najważniejszych spraw w mieście.

Kolejna sesja Rady Miasta Gliwice 30.07.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button