Życie Miasta

Czerwone światło dla pieszych

W związku z doniesieniami medialnymi o wyłączeniu “stałego meldowania” dla pieszych przez gliwicki Zarząd Dróg Miejskich, publikujemy dodatkowe informacje otrzymane od jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie dróg.

Stałe meldowanie
Aby przejść przez przejście dla pieszych w Gliwicach pieszy musi najpierw się “zameldować” na przejściu, czyli przycisnąć odpowiedni żółty przycisk. Problem w tym, że jeśli nie zdąży z naciśnięciem swojego przycisku w pierwszych sekundach czasu przeznaczonego na zielone dla pieszych – będzie musiał odczekać cały sygnalizacji, aż ta ponownie powróci do fazy “zielone dla pieszych”. Wysłaliśmy do ZDM wniosek o zachowanie stałego meldowania w obrębie skrzyżowań w centrum miasta. Poniżej publikujemy dodatkowe informacje otrzymane z Zarządu Dróg Miejskich:

“Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż decyzja o wyłączeniu stałego meldowania przycisków dla pieszych zapadła w związku ze spodziewanym znacznym wzrostem ruchu kołowego od września. Prognozy wykonywane są na podstawie danych archiwalnych zbieranych poprzez detektory z systemu ITS. W miesiącach wakacyjnych (czerwiec – sierpień) utrzymanie płynności ruchu było możliwe ze względu na mniejsze natężenie ruchu niż w okresie roku szkolnego. Od września liczba pojazdów na drogach ulega znacznemu zwiększeniu, czego dowodem są również aktualne dane pochodzące z punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta.

W trosce o zdrowie mieszkańców Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach na podstawie zawartej umowy na utrzymanie sygnalizacji świetlnych zlecił firmie utrzymującej sygnalizacje świetlne na terenie miasta przeprowadzenie dodatkowych prac polegających na czyszczeniu z użyciem środka do dezynfekcji przycisków dla pieszych. Jednocześnie przypominamy, iż prawidłowe naciśnięcie przycisku jest sygnalizowane przez zapalenie się czerwonego komunikatu “PROSZĘ CZEKAĆ”. Czynność ta nie wymaga dotykania przycisku dłonią. Po dotknięciu przycisku w rękawiczce bądź poprzez inną część ręki w ubraniu taką jak: łokieć, ramię przycisk zadziała prawidłowo. Należy ponadto podkreślić, iż miasto Gliwice było jednym z pierwszych miast w kraju włączających stałe meldowanie przycisków dla pieszych, a obecnie jest jednym z ostatnich miast wyłączających stałe meldowanie. Jednocześnie informujemy, iż tutejszy Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w kraju oraz podejmuje działania zgodne z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rady Ministrów. W chwili obecnej nie ma jednoznacznych rządowych wytycznych dotyczących dezynfekcji powierzchni ogólnodostępnych, takich jak przyciski dla pieszych, poręcze przy schodach, klamki w budynkach mieszkalnych i usługowych.

W świetle powyższych Zarząd Dróg Miejskich negatywnie opiniuje wniosek o przywrócenie stałego meldowania przycisków dla pieszych. Dziękujemy jednocześnie za przekazane przez Pana uwagi i zachęcamy do zgłaszania w przyszłości zauważonych nieprawidłowości pracownikom referatu Centrum Sterowania Ruchem pod numerem telefonu (32) 300-86-83.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button