Polityka lokalna

Czy miasto wprowadzi System Identyfikacji Wizualnej? Radny Kiełpiński interpeluje

Temat zmiany Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Informacji Miejskiej wraca co jakiś czas. Tym razem interpelację w tej sprawie złożył radny Marcin Kiełpiński.

System Identyfikacji Wizualnej i System Informacji Miejskiej to dwa powiązane ze sobą systemy dotyczące sposobu przedstawiania informacji w przestrzeni publicznej. Chodzi o drogowskazy, tablice informacyjne, znaki – ich kolorystykę, układ, krój czcionki.

W naszym mieście pomysł wprowadzenia spójnego systemu wraca raz na jakiś czas. Miasto konsekwentnie nie podejmuje w tym zakresie działań, choć wiele miast takie systemy posiada, a kolejne je wprowadzają. System taki wpływa na jakość przestrzeni publicznej, przejrzystość oznakowania miejskiego, ułatwia turystom i przyjezdnym poruszanie się po mieście. Ostatnio swój system zaprojektowały i wdrażają teraz Katowice.

Radny Kiełpiński w swojej interpelacji prosi o udostępnienie informacji o obecnie obowiązującym w Gliwicach SIW i SIM oraz pyta o czy istnieją plany odświeżenia tego systemu w naszym mieście. Powołuje się jednocześnie na system Rybnicki. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z radnym:

– Tematem Systemu Identyfikacji Wizualnej zainteresowałem się po zgłoszeniu od jednego z mieszkańców, który przesłał mi materiały z pobliskiego Rybnika. System rybnicki zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, jest bardzo profesjonalny i innowacyjny. Szukałem jednocześnie pogłębionej informacji o systemie funkcjonującym w naszym mieście, niestety nie dotarłem do żadnych materiałów. Uważam, że temat powinien zostać podjęty przez nasz Urząd Miejski – opowiadał radny Kiełpiński.

W rozmowie przyznał także, zdaje sobie sprawę ze złożoności problemu, kosztów zmiany systemu i kontrowersji, jakie proces może budzić wśród mieszkańców. – Uważam jednak, że dobry System Identyfikacji Wizualnej jest podstawą działań promocyjnych, a ostateczną decyzję powinni podjąć mieszkańcy, wybierając spośród kilku różnych propozycji – podkreślał radny.

Warto wspomnieć w tym miejscu o próbie zmiany logotypu Miasta Gliwice, która miała miejsce w 2017 roku. Za przygotowanie trzech propozycji nowego znaku, na bazie którego powstać miała spójna identyfikacja wizualna, miasto zapłaciło 11 tys. zł. Realizacja powierzona została słupskiej firmie Rio Creativo w drodze zamówienia z wolnej ręki. Trzy przygotowane wtedy projekty uruchomiły falę krytyki wśród mieszkańców, co spowodowało wycofanie się miasta z pomysłu zmiany logotypu. Urzędnicy zapowiedzieli, że prace nad zmianą logotypu będą kontynuowane, ale tym razem poprzez ogłoszenie konkursu.

Z Rybnickim Systemem Identyfikacji Wizualnej można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej: https://siw.rybnik.eu/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button