InwestycjeJawnośćPolityka lokalna

Czy to tak zmieni się dzielnica Baildona?

Radna Agnieszka Filipkowska wystosowała interpelacje w sprawie informacji dotyczących zadań planowanych do realizacji w roku 2022 w granicach dzielnicy Baildona.

Radna podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, że w związku ze zmianami w wydatkach bieżących i zmianach inwestycyjnych wiele inwestycji zostało wstrzymanych, poprosiła jednak o informację, jakie zadania mają być realizowane w 2022.

Wydział Usług Komunalnych poinformował, że na terenie dzielnic Ligota Zabrska i Baildona planowane jest między innymi wybudowanie niewielkiego miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, które ma powstać z przekształcenia miejsc parkingowych u zbiegu ul. Poniatowskiego i Dąbrowskiego. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Planowane jest zawarcie umowy na oczyszczanie ławek

Rozpocząć ma się również inwestycja ,,Budowa oświetlenia na ul. Błonie w Gliwicach”. Aby mogła rozpocząć się instalacja oświetlenia, konieczne jest wyłonienie wykonawcy robót w trybie przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kolejnym realizowanym na terenie dzielnicy zadaniem jest ,,Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemy miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2022 r.”. Planowane jest uruchomienie stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego w dzielnicach Ligota Zabrska i Baildona w lokalizacjach jak w roku 2021.

Oprócz zadań inwestycyjnych na terenie dzielnic Ligota Zabrska i Baildona będą prowadzone działania związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, stacji napraw rowerów, obiektów małej architektury i miejsc pamięci, czystości na przystankach, opróżniania koszy i pojemników na psie odchody, odbioru odpadów komunalnych, ręcznego sprzątania terenów zielonych, skarb, chodników i parkingów i koszenia pasów zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych.

Warto zwrócić również uwagę na plany Wydziału Gospodarowania Wodami. Rozpocząć ma się realizacja zadania ,,Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej” w ul. Pszczyńskiej oraz w ul. Królewskiej Tamy oraz plany Wydziału Planowania Przestrzennego, który planuje kontynuowanie prac nad sporządzeniem projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Listę wszystkich wypisanych na prośbę radnej Filipkowskiej inwestycji można znaleźć tutaj:

Będziemy przyglądać się wszystkim inwestycjom i będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button