InwestycjeKonsultacje społecznePolityka lokalna

Czy w Gliwicach będzie bezpieczniej?

Na profilu Rady Dzielnicy Śródmieście Bartosz Rybczak, członek zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście w Gliwicach, poinformował o planowanym przez Urząd Miasta audycie doświetlenia przejść dla pieszych.

Ta analiza ma być wskazówkami w planowaniu remontów i modernizacji oświetlenia, a także sprawdzić stan oświetlenia i jego zgodność z obowiązującymi normami. Z opracowania ma wynikać, gdzie modernizacja oświetlenia przyniesie najwięcej oszczędności i w jakim szacowanym czasie te nakłady się zwrócą.

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz Bartosza Rybczaka, autora przytaczanego posta:

Jestem niezwykle zadowolony z faktu, że urząd planuje audyt bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W moim odczuciu w mieście jest w tym zakresie wiele do zrobienia. Jak można prawidłowo doświetlić przejścia, możemy zaobserwować wzdłuż ulicy Tarnogórskiej, gdzie urząd w zeszłym roku zlecił modernizację oświetlenia. W 2020 roku jako radny RD Śródmieście podejmowałem interwencję w tej sprawie, jednak został poinformowany przez Wydział Usług Komunalnych, że nie planuje się w najbliższym czasie żadnych kompleksowych działań na skalę ogólnomiejską w tym zakresie. Tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony informacją o audycie. Sprawa prawidłowego doświetlenia przejść dla pieszych jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców.

Otrzymaliśmy również kopię odpowiedzi, którą rok temu wystosowano z Wydziału Usług Komunalnych do Rady Dzielnicy Śródmieście:

Czy planowana analiza jest istotna?

Według kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji tylko w czerwcu 2021 r. doszło do 141 wypadków na przejściach dla pieszych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała ostatnio o wynikach najnowszego audytu przejść dla pieszych. Według analizy na blisko 2,6 tys. takich miejsc w 30,6 proc. występuje bardzo duże lub duże ryzyko śmiertelnego wypadku. Najczęściej winne jest nieprawidłowe umiejscowienie przejść, brak odpowiedniej widoczności i zły stan oznakowania. Ponadto niedawna akcja bydgoskiej policji udowodniła, że większą uwagę powinni zachowywać również kierowcy: policjanci w 2 godziny złapali aż 81 kierowców łamiących prawo przy przejściu dla pieszych. Jak widać, temat jest więc aktualny i ważny.

W naszej dzielnicy z pewnością jest wiele takich miejsc, które wymagają poprawy w tym zakresie. Widoczność pieszych jest znacząco ograniczona w szczególności w miesiącach jesiennych, kiedy na dworze panuje tzw. “szarówka”, z czym już za chwilę będziemy mieli do czynienia. Według moich obserwacji, doświetlenia wymagają z pewnością przejścia wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki, i dalej Andersa, gdzie dochodzi do wielu potrąceń i niebezpiecznych sytuacji. Jestem pewien, że mieszkańcy wskażą kolejne miejsca, które pilnie wymagają poprawy bezpieczeństwa — mówił nam Bartosz Rybczak.

Jak możemy przeczytać na profilu Rady, teraz najważniejszą kwestią jest reakcja mieszkańców Gliwic. Mogą oni wskazywać i zgłaszać przejścia dla pieszych, które wymagają doświetlenia. Szczególnej uwagi wymagają przejścia na głównych ciągach komunikacyjnych i te, które nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Uwagi zgłoszone do Rad zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button