KulturaZ życia Klastra

Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę!

W ramach projektu Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych, którego głównym zadaniem jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej oraz zwiększenie aktywności w zakresie dbania o środowisko wśród młodych ludzi znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej, grupa dziewczyn z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie wzięła udział w cyklu 5 spotkań, na których poprzez zabawę i eksperymenty zapoznała się z tematyką zanieczyszczeń środowiska, zielonych miejsc pracy, design thinkingu i pracy z grupie.

Weronika, Malwina, Julita, Michalina, Julia, Małgorzata, Oliwia, Amelia, Adrianna, Amelia i Maja wykazały duże zaangażowanie w realizację projektu i chętnie uczestniczyły w warsztatach, zdobywając nową wiedzę i kompetencje.

Podczas spotkań uczestniczki projektu miały możliwość  przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami Radzionkowa w celu weryfikacji ich podejścia do ekologii. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego pomogły uczestniczkom stworzyć akcję ekologiczną, która polegała na promowaniu oszczędności wody poprzez…rezygnację z mięsa jako składnika posiłku!

Akcją ekologiczną naszych uczestniczek było zatem przeprowadzenie konkursu kulinarnego z wykorzystaniem produktów odzwierzęcych – wyjątek stanowiło mięso, warzywa i owoce ze sprawdzonych źródeł, nieprzyczyniających się do zużywania nadmiernych i zbędnych ilości nawozów sztucznych, które zanieczyszczają naszą glebę. Przepis, który wygrał został wydrukowany i rozdany przechodniom w Radzionkowie, aby i oni mogli spróbować nowego przepisu!

Grupa dziewczyn dzięki udziale w projekcie Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych podniosła swój poziom wiedzy na temat ekologii oraz zwiększyła swoją aktywność ekologiczną w społeczności lokalnej.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną projektu Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych: https://zieloneslaskie.pl/slaska-akademia-kompetencji-ekologicznych/.

Projekt Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych realizowany jest w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button