Inwestycje

Dobre informacje dla gliwickich rowerzystów

Co prawda aktualna pogoda oraz prognozy na następne dni raczej nie zachęcają do wycieczek rowerowych, to już 1 kwietnia ruszają rowery miejskie wzbogacone od tego roku o 5 dodatkowych stacji i 50 rowerów. Gliwiccy rowerzyści wraz z końcem marca nie mogą narzekać na brak dobrych informacji, bowiem Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt brakującego fragmentu obwodnicy południowej, jednocześnie spełniając wszystkie postulaty Gliwickiej Rady Rowerowej.

Do oddanego przed dwoma laty fragmentu obwodnicy w rejonie ul. Pszczyńskiej, aż do Bojkowskiej mają dołączyć jej brakujące fragmenty. ZDM właśnie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej. Inwestycja ma zostać podzielona na 3 etapy.

W pierwszym z nich m.in. powstanie fragment od ul. Rybnickiej do ronda przy halach magazynowych Amazona oraz droga dla rowerzystów o szerokości 2 metrów oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości również 2 metrów, a także droga rowerową od ul. Rybnickiej do terenów lotniska, o takich samych parametrach. Obok ścieżek ma znaleźć się również chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od drogi rowerowej o 0,25 m. Poza ścieżkami rowerowymi powstać ma zbiornik retencyjny oraz nowa siec kanalizacyjna.

W drugim etapie ZDM przewiduje budowę ronda turbinowego czterowjazdowego oraz włączenie do niego nowego układu drogowego przy centrum logistycznym Amazon. Zaplanowano również budowę kolejnej drogi rowerowej umiejscowionej po południowej stronie tego połączenia. Przewiduje się także budowę dwóch mostów o szerokości 7 metrów – nad ul. Bojkowską i Rybnicką.

W ostatnim, trzecim etapie mają przeprowadzone zostać prace związane z drugą jezdnią obwodnicy od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej oraz nad kolejnym mostem i dopasowaniem wlotów nowego ronda.

Jednakże w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano również zlikwidowanie około 14 altan ogrodowych położonych na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Rybnickiej oraz rozbiórkę kolidującej z pracami projektowymi infrastruktury podziemnej.

Najważniejszymi informacjami dla gliwickich rowerzystów jest fakt, iż Zarząd Dróg Miejskich nie pozostał głuchy na ich postulaty. A do należało do nich zastosowanie stosunkowego kameralnego wariantu przebudowy, przy jednoczesnym braku powiększenia ronda produkcyjnego, zastosowanie infrastruktury po obu stronach, powstanie dodatkowego przejazdu dla rowerzystów przez ul. Rybnicką do ul. Produkcyjnej oraz zasadzenie szpaleru drzew.

Źródło: ZDM, Gliwicka Rada Rowerowa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button