Życie Miasta

Doroczna konferencja NIW-CRSO

Blisko 70 panelistów, 11 paneli dyskusyjnych i dwa dni rozmów o kluczowych dla sektora pozarządowego kwestiach – to już trzecia doroczna konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Wolności. Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością organizacji obywatelskich jest to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat kierunków, w jakich III sektor powinien się rozwijać oraz na temat najważniejszych potrzeb i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

Wydarzenie otworzy wystąpienie prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Głównym tematem konferencji będzie wspólnota: wspólnota, która kieruje się wartościami obywatelskimi – wspólnota, która działa na rzecz dobra wspólnego – wspólnota, którą tworzymy razem. W debacie głównej, którą poprowadzi Michał Łuczewski (Narodowa Rada Rozwoju, Instytut Socjologii UW), wezmą udział: ks. Prof. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Karolina Wigura (Fundacja Kultura Liberalna) oraz Bronisław Wildstein (dziennikarz, pisarz, publicysta).

W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z samoregulacją sektora, innowacjami społecznymi, aktywnością organizacji na obszarach wiejskich – uniwersytetami ludowymi, a także współpracą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z organizacjami w Polsce. Interesującym punktem programu będzie dyskusja na kanwie książki prof. Ewy Leś „Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918-2018”. Wielu uczestników zaciekawi też prezentacja kolejnej odsłony dobrze znanego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czyli NOWEGO FIO.

– Cieszę się, że pomimo aktualnej sytuacji będziemy mogli się spotkać, czy to bezpośrednio, czy wirtualnie. Bieżące wyzwania, przed którymi stoi kraj i cały świat, pokazują, jak ważna jest wspólnota, współodpowiedzialność i solidarność międzyludzka – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Te idee pięknie wciela w życie sektor pozarządowy, pomimo tego, że boryka się ze swoimi problemami. Chcemy, żeby konferencja była przyjaznym miejscem dla dyskusji na temat najważniejszych potrzeb i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w III sektorze.

  • Wydarzenie: Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota”
  • Miejsce: wydarzenie w trybie online Data: czwartek 19 listopada w godz. 10-16 oraz piątek 20 listopada w godz. 10 -14.15
  • Rejestracja: www.konferencjaniw.pl

Więcej: www.konferencjaniw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button