Życie Miasta

Dwanaście państw, trzy morza i wspólny cel

Inicjatywa Trzech Mórz to jeden z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Dziś (26.07) kilkunastu ekspertów do spraw międzynarodowych, reprezentantów organizacji pozarządowych z krajów wchodzących w skład Federacji oraz ministrów spotkało się w Gliwicach, by dyskutować o przyszłości regionu, jego historii, realizacji konkretnych projektów, szansach i zagrożeniach oraz możliwościach zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz współpracy międzynarodowej.

Projekt Inicjatywa Trzech Mórz polega na współpracy 12 krajów Unii Europejskiej, które znajdują się w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Wśród nich są: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. Młodzi przedstawiciele tych państw mieli w ostatnim czasie okazję poznać się w nieformalnych dyskusjach, by dziś przedstawić swoje wizje i nadzieje związane z Inicjatywą.

Paweł Jabłoński opisał projekt jako wykraczający poza pierwotną koncepcję zwyczajnej współpracy międzynarodowej. […]. Podsekretarz stanu zaznaczył również, że ta konferencja, to właśnie to wydarzenie, jest doskonałym przykładem tego, jak wielowymiarowa jest w rzeczywistości ta inicjatywa. Nasze doświadczenie polega na tym, że dzielimy się doświadczeniami komunistycznej przeszłości, historią naszych gospodarek i poziomem rozwoju, jaki udało nam się osiągnąć […], te rzeczy nas łączą. Dzisiejsza współpraca jest tego doskonałym przykładem.

Obszar krajów zaangażowanych w projekt stanowi ⅓ terytorium Unii Europejskiej i jest domem dla 112 milionów ludzi (ponad 20 % wszystkich obywateli UE), z PKB wynoszącym około 2,000 miliarda euro (mniej niż 10 % PKB UE) Elementem, który łączy kraje regionu jest szybki wzrost gospodarczy, wyższy niż w Europie Zachodniej. Jednocześnie teren wyróżnia się z krajów rozwijających się wyższym poziomem stabilności społecznej i politycznej, dzięki czemu region staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.

Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Julian Żelaznowski podsumował sytuację słowami: Gratulację! Imponujące jest to, że ten region rozwija się trzy razy szybciej niż większość Unii Europejskiej […] To, co chcemy jeszcze osiągnąć, to dalszy wzrost gospodarczy oraz wolność.

W konferencji wzięli udział specjaliści zaangażowani w różny sposób w tematykę komunikacji, gospodarki i współpracy międzynarodowej. Mięliśmy okazję wysłuchać następujących prelegentów:

  • Paweł Jabłoński – polski prawnik i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek Rady Europejskiej Centralnej od lutego 2019. roku.
  • Robert Rajczyk – asystent stopnia post-doktora w Instytucie Nauki i Dziennikarstwa Politycznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zaangażowany w działalność naukową w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie.
  • Paweł Pawłowski – Przewodniczący Rady Fundacji w Instytucie Warszawskim. Jest również wiceprezesem Zarządu Cegielskiego Centrum Analityki.
  • Karol Jędruszek – Członek 1 kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Młodzieżowym Delegatem Rzeczypospolitej Polskiej do Narodów Zjednoczonych, kierownik Klubu Lidera Rzeczpospolitej
  • Julian Żelaznowski – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Dwanaście państw, trzy morza i wspólny cel: rozwój regionu i współpraca. Spotkanie w sprawie Inicjatywy Trzech Mórz, czyli propozycji na zwiększenie jedności pozwoliło skonfrontować ze sobą różne spojrzenia na politykę, charakter oraz przyszłość Inicjatywy.

Robert Rajczyk zaznaczył, że Inicjatywa Jest to nowa idea subintegracji, europejskiej współpracy regionalnej, która połączyła dwanaście różnych krajów o niejednolitym pochodzeniu. Przypomnę, że wśród członków Inicjatywy Trzech Mórz znajdują się między innymi Węgry i Rumunia. Nie są to narody słowiańskie, podczas gdy Polacy, Czesi, Słowacy to Słowianie. Oznacza to, że inicjatywa ma na celu zachowanie różnorodności kulturowej i rozwój. Moim zdaniem najważniejszy jest wymiar społeczny.

Poruszony został również temat przestrzeni politycznej, w której organizowany jest projekt: To nie jest alternatywa dla Unii Europejskiej, ale jest to część UE. Nie oznacza to, że UE nie potrzebuje zmian. Ta inicjatywa będzie brała udział w procesach transformacji, które nastąpią i może być nawet ich inicjatorem. Ma bardzo duży potencjał, żeby nakierować te wszystkie zmiany w dobrą stronę – mówił Karol Jędruszek.

W dyskusji została poruszona również ważna idea równości wszystkich państw członkowskich: Myślę, że Polska jest oczywiście ważna w tej inicjatywie. podobnie jak Estonia, Łotwa, Litwa, Republika Czeska, Słowacja i wszystkie inne kraje członkowskie, a żaden z tych krajów w tej inicjatywie nie ma potencjału, aby być liderem i sprawować władzę. To nie będzie działać tak, jak w Europie Środkowej, gdzie Niemcy są liderem. Tego właśnie staramy się unikać. Chcemy współpracy z równorzędnym partnerem – mówił Paweł Pawłowski.

Jeden z uczestników dyskusji powiedział o konieczności wspólnego działania: Żaden człowiek nigdy nie wymyśli sam tego, co może osiągnąć grupa ludzi w trakcie rozmowy. Ta myśl doskonale podsumowuje emocjonujące rozmowy dzisiejszych gości.

Ada Duda i Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button