FinanseInwestycjeŻycie Miasta

Ekologiczne zmiany w miejskiej oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów dysponuje nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnią ścieków wodnych znajdujących się przy ul. Rybnickiej 199B. Przeprowadzone inwestycje z nią związane pozwalają na odzysk wody, a także pobudzenie produkcji biogazu, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia energii elektrycznej. Co najważniejsze podczas tych procesów natura jest w pełni bezpieczna, a bezwartościowy odciek będący pozostałością staje się surowcem wtórnym używanym ponownie przez przedsiębiorstwo.

Oczyszczalnia ścieków niewątpliwie jest sercem wdrożonego przez PZO modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Za sprawą nowoczesnej instalacji zasilanej panelami fotowoltaicznymi nie tylko Gliwice podczas procesów oczyszczania dbają o środowisko, ale i także o portfel miasta za sprawą odzyskiwania energii.  Z oczyszczonych ścieków powstają dwa produkty, czyli retentat i permeat.

Retentat to stężony koncentrat odfiltrowanego odcieku, który jest bardzo przydatny podczas produkcji biogazu. Natomiast wyprodukowany później biogaz po procesie spalania oczyszczonego gazu staje się napędem do produkowania energii cieplnej i elektrycznej.  Permeat to zaś odzyskana po oczyszczeniu woda, zwana również demineralizowaną, która pomaga oszczędzić wodę pitną. Służy on chociażby do przemywania membran oczyszczalni, a także trafić ma na cele przeciwpożarowe oraz do nawadniania terenów zielonych wokół zabudowań Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wdrożony u nas model gospodarki obiegu zamkniętego pozwala całkowicie zagospodarować odcieki składowiskowe z pełnym wykorzystaniem zarówno retentatu, jak i permeatu. To mała cegiełka Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w kierunku przeciwdziałania globalnemu efektowi cieplarnianemu, zmianom klimatycznym i poprawy jakości środowiska naturalnego „ – przekazuje prezes Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Magdalena Budny.

Za ekologią mają pójść wymierne zyski finansowe wynikające z tytułu pobierania opłat za permeat od Górażdże Beton oraz zwiększenia produkcji biogazu, pozwalającej na wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji oraz późniejszej sprzedaży jej Tauronowi. Inwestycja związana z budową oczyszczalni odcieków składowiskowych wraz z wdrożeniem modelu gospodarki obiegu zamkniętego wynosi 10,7 mln zł. Magistrat na ten cel przeznaczył 3,8 zł, reszta była pozyskana ze środków zewnętrznych.

– „Takie inwestycje pokazują, że warto śledzić najnowsze trendy, stawiać na innowacje i najlepsze technologie, podejmować wyzwania ważne dla mieszkańców i środowiska, słowem – „uciekać do przodu”, by spełniać najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Dzięki takim przedsięwzięciom gliwicki system odbioru i zagospodarowania odpadów jest nowoczesny, ekologiczny i tani„ – podkreśla zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok.

fot. M. Buksa/ UM Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button