Życie Miasta

Forum Rad Dzielnic – ważna inicjatywa społeczna w Gliwicach

W sobotę 26.09.2020 r. w gliwickim klubie GCOP Perełka odbyło się podsumowanie projektu Forum Rad Dzielnic. Po raz pierwszy od czasu powstania samorządu Gliwic, radni 16 dzielnic spotykali się przez miesiąc aby się szkolić, wymieniać doświadczeniami oraz wypracować wspólne cele rozwoju dzielnic i miasta.

Dlaczego FRD to inicjatywa ważna?
To właśnie radni dzielnicowi są najbliżej mieszkańców. To oni są łącznikiem między indywidualnymi potrzebami dzielnic a rozbudowanym i niejednokrotnie skomplikowanym dla zwykłego mieszkańca aparatem samorządowym i państwowym. Forum Rad Dzielnic to pierwsza tego typu próba stworzenia płaszczyzny porozumienia Rad Dzielnic funkcjonujących w Gliwicach oraz społeczności zainteresowanych działalnością samorządową.


Celem projektu jest pobudzenie aktywności i integracja tego najniższego, ale jakże potrzebnego szczebla administracji. Pobudzenia do działania, identyfikacji z miejscem zamieszkania, formułowania i finansowania swoich pomysłów i potrzeb. Przez cały wrzesień radni wszystkich dzielnic mieli okazję do wspólnych spotkań i warsztatów podczas których nie tylko podnieśli swoje kompetencje lecz także wymienili się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami swojej działalności na rzecz Miasta Gliwice i jego mieszkańców.


Trzymamy kciuki aby projekt przyczynił się do wielu nowych przedsięwzięć realizowanych w dzielnicach Miasta Gliwice.

Projekt realizowany był przez grupę „Energia dla Gliwic” w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji: [LINK]


Rada dzielnicy (rada osiedla) – organ jednostki pomocniczej gminy w Polsce.

Organem uchwałodawczym dzielnicy jest rada. Do jej zadań należą m.in.: prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej, wybór i odwoływanie organu wykonawczego dzielnicy. Niektórym radom dzielnic statuty poszczególnych miast przyznały prawo inicjatywy uchwałodawczej w radzie miasta (np. Warszawa i Kraków). Inne kompetencje rady dzielnicy, sposób wybierania jej członków oraz pozostałe aspekty działania rady określa ustawa o samorządzie gminnym, statut miasta i statut danej dzielnicy. Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button