AnalizyInwestycje

Gdzie powstaną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Pod koniec marca tego roku Radna Krystyna Sowa wystosowała interpelację, w której zapytała czy Miasto Gliwice prowadzi analizę możliwości ulokowania na terenie Łabęd punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Z wiadomych przyczyn ulokowanie tego typu punktu powinno być z jednej strony bezproblemowe dla mieszkańców, by nie odczuwali nieprzyjemnych sytuacji oraz zapachów, a z drugiej strony umiejscowienie go w ten sposób, by był łatwo dostępny dla każdego z mieszkańców. Jaką odpowiedź uzyskała Pani Krystyna Sowa, która jest przewodniczącą Rady Dzielnicy Łabędy i Radną Miasta Gliwice?

Magistrat poinformował, iż przez ostatnie kilka miesięcy odpowiednie wydziały Urzędu Miasta wraz z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. oraz Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach prowadziły dogłębną analizę właściwych lokalizacji dla punktów PSZOK w mieście. Po rzeczonych analizach wybór padł na dwie lokalizacje, które wydają się być pracownikom magistratu oraz podlegających jemu jednostkom najbardziej odpowiednie.  

Pierwszą lokalizacją jest działka nr 11/1, 11/2 znajdująca się w obrębie ewidencyjnym Port o powierzchni łącznej 7392 m2. „Lokalizacja ta jest dogodna dla mieszkańców dzielnic między innymi: Łabędy, Brzezinka, Czechowice, Osiedle Kopernika, Stare Gliwice, Szobiszowice, Wojska Polskiego oraz Obrońców Pokoju. Dodatkowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowią dogodną lokalizację i w żaden sposób nie będą stanowiły uciążliwości dla Gliwiczan, a mieszkańcy dzielnicy Łabędy będą mieli do punktu przy ul. Portowej bardzo blisko” – wskazuje Agnieszka Leszczyńska, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego UM w Gliwicach.

Druga lokalizacja przypada na działki o numerach 208, 209 i 2010 położone w rejonie Łąki Kłodnickiej i PEC- Gliwice Sp. z o.o.  o łącznej powierzchni stanowiącej 17645 m2. Lokalizacja ta zdaniem urzędników ma również nie stanowić jakichkolwiek uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, a przeznaczona będzie przede wszystkim do użytku przez takie dzielnice jak Żerniki, Zatorze, Sośnica, Baildona, Politechnika oraz Ligota Zabrska. Przy czym należy wspomnieć, że mieszkańcy Śródmieścia będą mieli podobną odległość do wszystkich trzech PSZKOKów, wliczając do tego PSZOK znajdujący się w rejonie ul. Rybnickiej 199B.

Jest to druga próba ulokowania PSZKów po zeszłorocznej, która zakończyła się fiaskiem. Mieszkańcy Starych Gliwic oraz dzielnicy Obrońców Pokoju nie wyrazili wtedy entuzjazmu na ulokowanie ich właśnie w tych miejscach. Stąd też najpewniej refleksja i wytypowanie nowych lokalizacji, leczy czy i tym razem nie obędzie się bez głosów niezadowolenia?

Źródło: bip.gliwice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button