Kultura

Gliwiccy seniorzy solidarni w działaniu

Studenci z Gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brali udział w cyklu warsztatów realizowanych przez Społeczną Grupę Medialną w ramach inicjatywy “Śląscy Seniorzy Solidarni w Działaniu”. Tematyka warsztatów dotyczyła przygotowania ich do realizacji własnych inicjatyw społecznych. 

Podczas spotkań, uczestnicy mieli okazję zgłębiać wiedzę na temat organizacji i prowadzenia inicjatyw społecznych. Warsztaty te nie tylko przyczyniły się do rozwoju nowych umiejętności, ale także stały się platformą do wymiany doświadczeń między pokoleniami, co jest kluczowym elementem w budowaniu zintegrowanej i solidarnej społeczności.

Edukacyjny aspekt tych warsztatów jest równie istotny. Uczestnicy, często postrzegani jako odbiorcy pomocy, teraz stają się aktywnymi twórcami zmian. Poprzez zdobywanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności, seniorzy zyskują szansę na przełamanie stereotypów dotyczących wieku oraz na pokazanie swojego znaczenia i wkładu w społeczeństwie.

Jak wyglądają spotkania warsztatowe? 

W ramach warsztatów studenci rozwijali swoje umiejętności, omawiali lokalne problemy i planowali konkretne działania społeczne. Celem było nie tylko zdobycie wiedzy, ale również realizacja własnej inicjatywy społecznej: projektu “Bezpieczny Senior za Kierownicą”.

Pierwsze spotkanie skupiło się na komunikacji. Uczestnicy ćwiczyli umiejętności komunikacyjne, zarówno werbalne, jak i niewerbalne, poznając siebie i budując relacje grupowe. Warsztaty te miały na celu nie tylko wzmacnianie umiejętności interpersonalnych, ale także kształtowanie poczucia wspólnoty i współpracy w grupie.

Drugie spotkanie koncentrowało się na roli społecznej seniorów. Przez dyskusje na temat wyzwań miejskich, uczestnicy zyskali lepsze zrozumienie problemów społecznych i miejskich, a także możliwości ich rozwiązywania.

Kolejne warsztaty dotyczyły aspektów realizacji projektów społecznych. Seniorzy odkrywali, czym jest projekt społeczny, jak go zaplanować i realizować, oraz jak szukać dofinansowania. To było istotne, by uczynić ich pomysły rzeczywistością.

Czwarte i piąte spotkanie były poświęcone planowaniu akcji społecznej. Uczestnicy, korzystając z nowo zdobytej wiedzy, dzielili się zadaniami, tworząc konkretny plan działań.

Kulminacją tych warsztatów było ostatnie spotkanie, podczas którego realizowali zaplanowaną akcję społeczną. Ich inicjatywa “Bezpieczny Senior za Kierownicą” skupiała się na promowaniu bezpieczeństwa i świadomości wśród starszych kierowców, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Podróż seniorów z Gliwic przez te warsztaty stanowi inspirujący przykład aktywizmu i zaangażowania społecznego. Pokazuje, jak ważne jest wykorzystanie doświadczenia i

wiedzy osób starszych do tworzenia pozytywnych zmian w społeczności. To, co zaczęło się jako seria warsztatów, przekształciło się w ruch, który może służyć jako wzór dla innych społeczności na całym świecie.

Co dają takie inicjatywy jak Śląscy Seniorzy Solidarni w Działaniu? 

Jednym z najważniejszych elementów tych warsztatów jest integracja międzypokoleniowa. Poprzez wspólne działania, młodsi i starsi mieszkańcy Gliwic mogą lepiej zrozumieć i docenić siebie nawzajem. To przekracza granice wieku i kultury, tworząc społeczność, w której każdy ma swoje miejsce i wartość.

Inicjatywa “Śląscy Seniorzy Solidarni w Działaniu” staje się symbolem tego, jak seniorzy mogą aktywnie wpływać na swoje środowisko. Jest to przykład, jak edukacja i zaangażowanie mogą prowadzić do rzeczywistej społecznej zmiany. Ta historia jest żywym dowodem na to, że wiek nie jest przeszkodą w dążeniu do realizacji własnych celów i marzeń.

Realizacja takich inicjatyw jak Śląscy Seniorzy Solidarni w Działaniu podkreśla nieocenioną wartość aktywnego udziału w życiu społecznym. Dzięki inicjatywie Społecznej Grupy Medialnej realizowanej w ramach Rządowego Wsparcia Osób Starszych „Aktywni+” mogą się zaangażować w realizację własnych inicjatywy oraz mieć realny wpływ na zmiany lokalnych społeczności. 

Back to top button