Polityka lokalna

Gliwice mają nowego Sekretarza

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza miasta wybrano Panią Barbarę Chamigę.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Chamiga spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, teoretycznych i praktycznych, związanych z celami i zadaniami przewidzianymi do realizacji na stanowisku sekretarza miasta. W ocenie komisji rekrutacyjnej p. B. Chamiga posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wymagane na oferowanym stanowisku.  

Barbara Chamiga pracowała do tej pory m.in. na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Zabrzu.

Do głównych obowiązków Sekretarza Miasta należą:
– Współpraca z Radą Miasta oraz jednostkami pomocniczymi miasta.
– Nadzór merytoryczny nad realizacją budżetu obywatelskiego oraz inicjatyw lokalnych.
– Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich, w tym organizacji wyborów i referendów.
– Zarządzanie projektami oraz doskonalenie metod zarządzania organizacją.
– Kształtowanie procesów IT realizowanych w jednostkach wchodzących w skład administracji samorządowej w mieście Gliwice.
– Reprezentowanie Miasta w zakresie realizowanych zadań.


Pani Barbara zastąpiła na tym stanowisku jednego z najbardziej doświadczonych gliwickich samorządowców – Andrzeja Karasińskiego, który niedawno odszedł na emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button