Sesja RM

Grupa radnych chce zmiany regulaminu Rady Miasta

Już 26.11. kolejna Sesja Rady Miast Gliwice. W porządku sesji umieszczono głosowanie nad projektem uchwały, której celem jest zmiana Regulaminu Rady Miasta w taki sposób, aby nie dopuścić ponownie do niedopuszczania mieszkańców do głosu oraz skandalicznych przypadków ucinania dyskusji na sesjach.

Projekt uchwały wniosła grupa radnych opozycyjnych wobec rządzącej Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza: Katrzyna Kuczyńska-Budka (KO), Agnieszka Filipkowska (KO), Łukasz Chmielewski (PiS), Adam Michczyński (PiS) i Zbigniew Goliszewski (PiS).

Projekt uchwały jest bardzo krótki, w swojej istocie ma zmienić zaledwie dwa paragrafy w Regulaminie Rady Miasta. Paragraf 9 i par. 16. Zmiany mają na celu “uzdrowienie” debaty publicznej na sesjach RM. Przypomnijmy do jakich skandalicznych sytuacji dochodziło ostatnimi czasy: [Uchwała rady miasta nieważna?].

Intencję projektu bardzo dobrze wyjaśnia uzasadnienie uchwały:

Przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencja zdarzeń, które miały miejsce na sesjach Rady Miasta Gliwice w ciągu ostatnich miesięcy.


Niedopuszczenie do głosu strony społecznej przy okazji dyskusji o tzw. Wilczych Dołach wymaga szczegółowego i precyzyjnego zapisu. W założeniu wnioskodawców, w części dotyczącej omawiania zgłoszonego projektu uchwały, przewodniczący obrad jest zobligowany do udzielenia głosu osobom zgłoszonym przed rozpoczęciem sesji, które zostały zaproszone w związku z omawianiem konkretnego projektu uchwały, przez wnioskodawcę lub przedstawiciela wnioskodawcy.


Wielokrotne nadużywanie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji zarówno z wyczerpaniem listy dyskutantów jak i bez jej wyczerpania, nawet jeżeli dyskusja jeszcze się nie rozpoczęła, nie jest zgodne z zasadami powszechnie obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa i nie możne pozostać bez odpowiedzi. Uniemożliwienie działalności szeroko pojętej opozycji, jak i uniemożliwienie zabrania głosu przez osoby niezwiązane z władzą wykonawczą, jest bliskie praktyk stosowanych w państwach autorytarnych.


Wnioskodawcy połączyli dwa wnioski formalne o zamkniecie listy dyskutantów oraz o zamkniecie dyskusji w jeden: ,,zamkniecie dyskusji, po uprzednim zabraniu głosu przez wszystkie osoby, które były zgłoszone do dyskusji w momencie złożenia wniosku formalnego”. Tego typu zapis, w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji, będzie obligował przewodniczącego obrad do udzielenia głosu osobom, które zgłosiły się do jego zabrania. Jako radni reprezentujemy interesy mieszkaniowiec. W dyskusji, zwłaszcza gdy poruszamy trudne zagadnienia, jesteśmy zobligowani wyrazić zdanie swoje oraz mieszkańców, których reprezentujemy. Nie można radnych pozbawiać prawa do wyrażania własnego zdania w poruszanym zagadnieniu. W ocenie wnioskodawców, Wniosek formalny powinien posiadać dodatkowe obostrzenia, nie tylko w postaci wyczerpania listy dyskutantów ale również w większości co najmniej 3/5 głosów przy jego rozstrzyganiu.

Głosowanie nad tym projektem pokaże jakie standardy demokratyczne obowiązują w poszczególnych klubach radnych. Po sesji szczegółowo zaprezentujemy Państwu jak głosowali radni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button