Życie Miasta

Gruzja nowych możliwości – projekt “Polska Pomoc Rozwojowa – Gruzja”

Jak mówi stare, gruzińskie przysłowie: “Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży”. Tą właśnie zasadą kierowała się Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Pracy w projekcie “Polska Pomoc Rozwojowa – Gruzja”, realizowanym od września do grudnia 2021 roku. Opisywane przedsięwzięcie koncentrowało się na działaniach w regionie Kachetii w Gruzji. 

Kachetia jest jednostką administracyjną na wschodzie kraju, podzieloną na 8 municypiów, zajmuje powierzchnię ponad 11 km ², graniczy między innymi z Rosją oraz z Azerbejdżanem. Tereny te uznawane są za stolicę gruzińskiego wina, które wytwarzane jest tam zgodnie z pradawnymi tradycjami, bez wykorzystywania komercyjnych nasadzeń popularnych upraw. Metoda produkcji uznana została w 2013 roku za część Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Region może pochwalić się także dużą koncentracyjną zabytków.

Poprzez realizację projektu udało się zapewnić wsparcie szkoleniowe dla trzydziestu przedsiębiorców i ich pracowników oraz trzech przedstawicieli organizacji partnerskiej Helsinki Citizens’ Assembly Georgian Committee, dotyczące działalności proekonomicznej oraz zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Udzielono także porad w zakresie prowadzenia skutecznej promocji marki w mediach społecznościowych, czy też zagadnień związanych ze sprawozdawczością i księgowością 

Dodatkowo zapewniono wsparcie finansowe w wysokości do dwudziestu tysięcy złotych, dla sześciu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze turystyki regionu Kachetii, którzy chcieliby przekształcić się w podmiot ekonomii społecznej. 

Instytut stale wspiera reintegrację społeczną osób niepełnosprawnych, przykładowo kreując nowe miejsca pracy – dzięki tym działaniom na terenie Gruzji udało się utworzyć 12 miejsc pracy dla takich osób w branży turystycznej. Wydano również specjalne vademecum popularyzujące zatrudnianie niepełnosprawnych dla beneficjentów projektu, gruzińskich organizacji pozarządowych, ministerstwa Gruzji oraz polskiej ambasady. 

Ponadto dla przedsiębiorców,  którzy uzyskali wsparcie z projektu utworzono stronę internetową, mającą na celu promocję ich działalności dla polskich turystów. 

Działania projektowe przynoszą realne efekty. Właścicielka Melaanian Vintage farm – pensjonatu położonego w malowniczej wiosce Melaani, w regionie Gurjaani, z entuzjazmem podchodzi do jego rezultatów:

z powodu covida ustał ruch turystyczny, co było dla nas bardzo trudne. Powoli jednak goście zaczynają do nas znów przyjeżdżać. Kilka dni temu odwiedzili nas turyści z Czelabińska, zorganizowaliśmy dla nich warsztaty turystyczne.

Podobne odczucia mają właściciele Sp. Z o.o. Korzenie Ltd Pesvebi, prowadzący warsztaty rękodzieła dedykowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizatorka zajęć dostrzega, że:

zatrzymanie się świata w tym roku było niezwykle trudne dla artystów, jednak przyniosło również pozytywne efekty – zdali sobie oni sprawę, że to sztuka przyczyniła się do odporności psychicznej uczestników zajęć, przez co postanowili wykorzystać tkactwo do arteterapii.

Projekt został współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Niewątpliwie jest ciekawą inicjatywą społeczną o skali międzynarodowej. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych naszych gruzińskich beneficjentów.

Więcej informacji na stronie : podrozegruzja.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button