WideoŻycie Miasta

I ty zostaniesz politykiem, czyli Akademia Liderów Dyplomacji

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie, a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Akademia Liderów Dyplomacji pozwala rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji. Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

Akademia walczy ze stereotypami, jakoby polityka była bardzo odległym zajęciem dla starszych mężczyzn z tytułami. Te krzywdzącą wizję pozwalają zwalczać profesjonalistki i specjaliści zapraszani na spotkania. Pozwolą oni spojrzeć na dyplomację bez granic.

Na spotkaniach Akademii Szkoły Liderów Dyplomacji poruszane są tematy dotyczące roli Polski w Unii Europejskiej, Polski i Polaków w instytucjach międzynarodowych oraz międzynarodowego biznesu i finansów.

Rekrutacja

Jeśli chcesz uczestniczyć w Akademii Liderów Dyplomacji, masz czas do 29.09.2021

  1. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 
  2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.
  3. Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji.

W dzisiejszych czasach ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudnienia, potrzeba czegoś więcej. Akademia daje Ci możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu. Rozwijaj się z nami.

Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony: https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button