Jawność

Ile kosztuje obsługa prawna Urzędu Miejskiego?

W maju bieżącego roku radni Łukasz Chmielewski i Adam Michczyński zwrócili się do Urzędu Miast a z prośbą o udostępnienie informacji na temat kosztu obsługi prawnej Urzędu Miejskiego i Miejskich Jednostek Samorządowych w roku 2020. Odpowiedź okazała się niewyczerpująca, po kolejnym piśmie więc możemy dowiedzieć się, ile kosztowała obsługa prawna poszczególnych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Pierwsze pismo z prośbą o udzielenie informacji: jaki był koszt obsługi prawnej Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych, świadczonej przez zewnętrzne kancelarie, z podziałem na poszczególne podmioty wraz z wysokością wynagrodzenia w roku 2020 zostało wysłane do Prezydenta 18.05.2021.

W odpowiedzi, Aleksandra Janik-Gajówka, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w 2020 roku Urząd Miejski w Gliwicach wypłacił wynagrodzenie zewnętrznym kancelariom w wysokości 816 783,25 zł.

Radni wystosowali kolejną prośbę o udzielenie brakującej informacji – „z podziałem na poszczególne podmioty”.

Po drugim piśmie uzupełniono wcześniejszą informację:

PodmiotKwota za 20202 r.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym: 249 142,00 zł
Zastępstwo procesowe i obsługa prawna 244 222,00 zł
opinia prawna w przedmiocie określenia właściwego  sposobu interpretacji art. 23 ust. 7a ustawy o gospodarce  nieruchomościami 4 920,00 zł
Wydział Edukacji oraz miejskie jednostki oświatowe 36 900,00 zł
Kierownictwo Urzędu, w tym: 79 704,00 zł
Prezydent Miasta, Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz  Miasta, Dyrektor Urzędu 47 970,00 zł
Skarbnik Miasta 31 734,00 zł
Przewodniczący Rady Miasta, w tym: 5 258,25
Obsługa prawna 4 797,00 zł
zastępstwo procesowe za RM w sprawie ze skargi na  rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Śląskiego 461,25 zł
Wydział Inwestycji i Remontów 56 115,00 zł
Wydział Audytu Wewnętrznego, Wydział Nadzoru  Właścicielskiego 59 040,00 zł
Biuro Rozwoju Miasta, Biuro Zarządzania Płynnością  Finansową, Wydział Budżetu i Analiz, Wydział  Księgowości, Wydział Podatków i Opłat 109 224,00 zł
Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Informatyki,  Wydział Kultury i Promocji Miasta, Wydział  Planowania Przestrzennego, Wydział Spraw  Obywatelskich, Wydział Zdrowia i Spraw  Społecznych 85 608,00 zł
Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Rady Miasta,  Wydział Architektury, Wydział Gospodarowania  Wodami, Wydział Kadr, Szkoleń i Płac, Wydział  Komunikacji, Wydział Organizacyjny, Wydział  Środowiska, Wydział Usług Komunalnych, Wydział  Zamówień Publicznych 135 792,00 zł
Razem: 816 783,25 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button