Media lokalnePolityka lokalna

Inauguracja Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

25 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, przy ulicy Opolskiej 15 w Katowicach, nastąpi inauguracja Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Rada ma przyczynić się do wzmocnienia ekosystemu biznesowego. Odbywać się to będzie poprzez stworzenie przestrzeni dla wdrożenia mechanizmów współdziałania pomiędzy podmiotami rynkowymi, zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Umożliwiać ma także wzajemne dzielenie się wiedzą oraz budowanie relacji, a także adaptację rządowych i samorządowych rekomendacji w zakresie polityki przemysłowej Polski.

Zadania nowo powstałego podmiotu obejmować będą:

 • identyfikację potrzeb w obszarze wsparcia dla transformacji cyfrowej,
 • współpracę z Hubami Innowacji Cyfrowych (punktami kontaktowymi wspierającymi regionalny ekosystem informacji),
 • wsparcie badań prowadzonych przez Platformę Przemysłu Przyszłości na lokalnym terenie,
 • inicjowanie działań, których celem jest integracja podmiotów z Regionu.

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości powstają na terenie całego kraju, w każdym z województw. Tworzone są przez lokalnych przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców, których działalność ma bezpośredni wpływ na efektywność transformacji cyfrowej. Pomagają oni kształtować cały proces, poprzez identyfikację potrzeb regionu w tym zakresie, jak również samodzielne proponowanie technologicznych trendów. Wszystko to odbywać się ma na rzecz wspólnego celu, jaki jest kreowanie Przemysłu 4.0.

W skład nowo powstałej Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wchodzą m.in.:

 • Piotr Czarnojańczyk – Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie,
 • Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych,
 • Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej,
 • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej,
 • Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Łukasz Oprawski – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju,
 • Jan Lesiak – Dyrektor Centrum Innowacji Silesia (CIS).

Podczas wydarzenia, Robert Kłosowski, członek zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wręczy akty powołania. Rada funkcjonować będzie w formie posiedzeń, udział w jej pracach ma być oparty na zasadzie wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button