Kawiarnia Obywatelska

Jak zmienić swoje miasto? FIO! #KawiarniaObywatelska

W ramach spotkania Kawiarni Obywatelskiej 13 września, Joanna Łempicka, koordynatorka projektu FIO Śląskie Lokalnie przedstawiła zebranym aktywistom kulisy inicjatywy.

Prowadząca przedstawiłą zebranym konkurs FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023, które ma wesprzeć rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw, poprzez mikrogranty wysokości od 1000 do 5000 złotych. Dotację mogą otrzymać grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej. Zaproszone do udziału są również organizacje pozarządowe (patroni), czyli organizacje, które składają i realizują projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości i młode organizacje pozarządowe, mające siedzibę na Śląsku, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód tych organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).

Joanna Łempicka przedstawiła również, w jaki sposób aktywiści wykorzystują otrzymane w poprzednich edycjach finanse, aby zmieniać przestrzeń wokół siebie. Na spotkaniu został zaprezentowany film podsumowujący działania zrealizowane w poprzednich edycjach, który może być pomocą lub inspiracją dla osób, chcących skorzystać z kolejnych edycji inicjatywy.

Na Kawiarnię Obywatelską zapraszamy każdego zainteresowanego tematami poprawy funkcjonowania naszego kochanego Miasta i tego, jakie działania podejmowane są na jego terenie. Chcemy w gronie zaangażowanych mieszkańców dyskutować o szansach i zagrożeniach. Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button