Kultura

Jaki jest Śląsk “Oczami powstańca”?

Nadchodzi rocznica 100-lecia wybuchu III powstania śląskiego. Jak wykorzystać potencjał tej rocznicy? Jak zaprosić innych do spojrzenia „Oczami Powstańca”?

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego organizuję konkurs plastyczny. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w województwie śląskim. Został on objęty opieką merytoryczną Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Postawione zadanie nie jest łatwe, aczkolwiek umożliwia puszczenie wodzów fantazji. Od uczestników oczekuje się stworzenia pracy, która będzie ukazywała III powstanie śląskie… w ich wyobrażeniach. Prace konkursowe można przesyłać od 19 kwietnia do 21 maja.

Za upamiętnieniem uczestników III powstania śląskiego (2/3 maja-5 lipca 1921 r.) kryją się również inne cele.

  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych młodego pokolenia mieszkańców województwa śląskiego
  • Budowanie tożsamości regionalnej
  • Uczczenie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego
  • Zwiększanie świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów patriotycznych w społeczeństwie – czytamy w regulaminie konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny pt. „Oczami Powstańca” został objęty patronatem Muzeum Powstańców Śląskich w Świętochłowicach oraz  honorowym patronatem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

Zainteresowanie uczestnictwem powinni wykonać pracę plastyczną w formacie A3 lub A4. Może być ona wykonana przy użyciu niemal dowolnej techniki artystycznej. Dopuszczalne technikami są: malarstwo, rysunek, szkic i grafika. Jedynie techniki sypkie nie będą uwzględniane.

Prace należy dostarczyć w zabezpieczonej kopercie na adres organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Oczami Powstania”

W 2021 r. odbędzie się okrągła, bo 100-letnia rocznica śląskiego zrywu niepodległościowego. Było ono ważne nie tylko dla losów Górnego Śląska, ale również dla młodego państwa polskiego. Z okazji rocznicy Narodowy Bank Polski wydaje specjalne srebrne i złote monety.

III powstanie śląskie zostało wywołane przez Ślązaków, którzy czuli się też Polakami i chcieli móc to manifestować. Bezpośrednim motorem jego wybuchu był plebiscyt zorganizowany 20 marca 1921 r. Jego wyniki były wyjątkowo dla Polski niekorzystne.

Za przynależnością do państwa niemieckiego opowiedziało się 707 393 (59,4%) głosujących, w tym 182 tys. „emigrantów”, a za przyłączeniem do Polski 479 365 (40,3%) biorących udział w głosowaniu. W przeliczeniu na gminy Niemcy zwyciężyli w 834 gminach na 1 510. Pełny sukces odnieśli w miastach – czytamy w: “III powstanie śląskie w 1921 roku”, powstania.slaskie.pl.

Druga Rzeczpospolita, wykorzystała wystąpienie społeczne do kolejnego podziału ziem Górnego Śląska. Wykorzystano tę możliwość. gdyż w wyniku przeprowadzonego 20 marca 1921 r. plebiscytu perspektywa podziału bogatego w surowce i kapitał ludzi Górnego Śląska była dla Polski zła.

III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku ogłoszeniem strajku generalnego i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia kolejowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. W ślad za tym poszło szybkie zajęcie całego górnośląskiego okręgu przemysłowego przez siły powstańcze wzmacniane ochotnikami z Wojska Polskiego. Liczyły one początkowo około 30 tys. żołnierzy, by wzrosnąć po mobilizacji nowych oddziałów do około 46 tys. armii pod koniec powstania (w niektórych źródłach liczba powstańców w czasie całego powstania szacowana jest nawet wyżej i wynosi 60 tys.) – dodaje “III powstanie śląskie w 1921 roku”, powstania.slaskie.pl.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button