Analizy

Jakie cele gospodarcze obrało miasto w strategii „Gliwice 2024”?

Blisko miesiąc temu informowaliśmy Państwa o tym na jakim etapie są prace związane z powstawaniem strategii rozwoju miasta pod projektem „Gliwice 2024”. Teraz natomiast poznaliśmy jakie cele gospodarcze obiorą Gliwice na przestrzeni następnych 20 lat.

„Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W nadchodzących latach miasto chce nadal silnie inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną działalność gospodarczą.” – zapewnia na wstępie swojego komunikatu magistrat. Gliwice według komunikatu mają być miastem innowacyjnym, mądrze zarządzanym, stawiającym na kreatywność i partnerstwo oraz potrzeby przyszłych i obecnych mieszkańców. Gliwice wraz z realizacją strategii mają stać się również miastem, którego magnesem będzie jego przestrzeń, dziedzictwo oraz oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko ma składać się na najważniejsze cele gospodarcze strategii „Gliwice 2024”.

Magistrat przekazuje, że w ramach strategii postawi również na współpracę i edukację, by Gliwice były kojarzone jako miasto nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej. Do tego wykorzystany ma zostać potencjał Politechniki Śląskiej, instytucji badawczych, gliwickich klastrów oraz wielu firm i organizacji. Kierunkiem, który ma być kluczowy dla miasta jest również współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii, by współdziałać na rzecz rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii medycznych oraz dalszej rozbudowy infrastrukturalnej zarówno tej badawczej, jak i klinicznej.

Na strategii zyskać mają także przedsiębiorcy, ponieważ miast zaplanowało stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjnemu lokalnych firm. Jednak zaznaczając, że najbardziej skupi się na pomocy tym podmiotom, które pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny, informatyki, automatyki i lotnictwa. Miasto swoją atrakcyjnością mają sprawić, że kształcący się w Gliwicach naukowcy osiedlą się tu na stałe i nie wyjadą po uzyskaniu dyplomu. Przekonać ma ich do tego silna gospodarka miasta, atrakcyjna oferta mieszkaniowa, a także szeroka gama możliwości spędzania wolnego czasu.

Dzięki wieloletnim, mądrym, konsekwentnym działaniom gliwickiego samorządu, opartym m.in. na współpracy z Politechniką Śląską i środowiskiem gospodarczym, w Gliwicach rozwija się dziś nowoczesny przemysł i prężna przedsiębiorczość, a miasto może się pochwalić dobrą kondycją ekonomiczną umożliwiającą dalszy intensywny rozwój w różnych dziedzinach życia. Wielkim wyzwaniem będzie utrzymanie tego stanu przy dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, automatyzacji procesów produkcyjnych, postępującej cyfryzacji czy zmianach modeli pracy. Właśnie dlatego w nowej strategii „Gliwice 2040” postawimy akcent na wsparcie innowacyjnych technologii wyróżniających nas spośród innych miast i pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu.” –  podkreśla prezydent Gliwic, Adam Neumann

Na papierze wszystko wygląda bardzo optymistycznie i wręcz idealnie. Wizja przyszłości Gliwic według tego komunikatu mieni się w naprawdę dobrych barwach. Natomiast efekty tej strategii będziemy mogli ocenić dopiero za kilka lat. Jednak na ten moment możemy poddać ocenie wypowiedź prezydenta, który twierdzi, iż większość z tych celów jest już realizowana przez miasto, a w przyszłych latach mają być one jedynie utrzymane i rozwijane w poszczególnych dziedzinach. Czy zgadzacie się Państwo z oceną prezydenta Gliwic?

Źródło: UM Gliwice

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button