Komisje RMPolityka lokalna

Kłótnia o sezon kąpielowy. “Możemy mieć krew na rękach”

Te mocne słowa padły na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice w dniu 22.03.2021 r. Chodziło o głosowanie w sprawie wyznaczenia terminu sezonu kąpielowego i zabezpieczenia miejskich akwenów przez ratowników.

Nagranie wideo z posiedzenia komisji: [LINK]

Komisja rozpoczęła swoje posiedzenie od omówienia druków sesyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku w gminie. Jego nowelizacja jest konieczna ze względu na zmiany w ustawodawstwie. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Kolejny omawiany druk dotyczył projektu uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest to element nowelizacji obowiązujących przepisów po uchyleniu poprzedniej uchwały przez wojewodę.

Do tej pory radni byli zgodni. To się zmieniło, gdy komisja przeszła do omawiania projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego i wyznaczenia kąpielisk miejskich. Punktem zapalnym był termin rozpoczęcia sezonu, gdyż w latach ubiegłych mieliśmy w Gliwicach tragiczne przypadki utonięć na niestrzeżonym jeszcze kąpielisku. Miasto zaproponowało start sezonu w połowie czerwca. To wywołało dyskusję o odpowiedzialności za utonięcia na miejskich akwenach.

Prezydent Śpiewok: celowo powróciliśmy do praktyki z 2019 roku. Jeśli będą ciepłe słoneczne weekendy będziemy podejmowali decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu kąpielisk. Nie wydłużaliśmy sezonu gdyż to oznacza z automatu pełne zabezpieczenie kąpieliska. Zeszły rok pokazał, że były to środki wydatkowane nieracjonalnie.

Radny Goliszewski zapytał, czy MZUK ma w budżecie środki na ewentualne zabezpieczenie kąpielisk w dodatkowych terminach, o czym został zapewniony. Następnie głos w dyskusji zabrał radny Łukasz Chmielewski:

Nie sądziłem, że po ubiegłym roku będziemy do tej sprawy wracali. Przypominam o wypadkach utonięcięć z lat 2018-2019. Do dzisiaj pamiętam karetkę, która pędziła środkiem Toszeckiej na Czechowice. Pan Prezydent mówi o ewentualnym zabezpieczeniu w weekendy przed sezonem. W roku 2019 chłopak utopił się we wtorek. Uważam, że bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu. Stanowisko klubu PiS w tej sprawie jest jednoznaczne- sezon kąpielowy powinien obowiązywać od pierwszego możliwego terminu, czyli od 1-go czerwca.

Wiceprezydent Śpiewok podniósł argument, że do utonięć nie doszło na linii brzegowej patrolowanej przez ratowników wynajmowanych przez MZUK. Na ten argument radni zareagowali pytając, czy jeśli ktoś topi się w innym miejscu to ratownicy nie reagują? Oczywiście odpowiedź była negatywna.

Radny Kleczka zwrócił uwagę na fakt, że w jeziorze Czechowice była niebezpieczna niecka, która została zasypana. Informację tę potwierdził dyrektor Tadeusz Mazur.

Wnioski z tego tragicznego utonięcia zostały wyciągnięte. Mazur: wykonaliśmy niwelację ternu w miejscu tego utonięcia. Zejście zostało wyprofilowane od 0 do 2,5 m. Nie ma już uskoku do głębokości 5 m. Według naszych danych zainteresowanie kąpieliskiem w tygodniu jest nikłe. Jestem przeciwny otwieraniu sezonu wcześniej.

Radny Goliszewski zadał pytanie o skalę dodatkowych kosztów wydłużenia sezonu o te dwa tygodnie. Radny Chmielewski poprosił o precyzyjną informację w tym zakresie – jaki jest dzienny koszt utrzymania ratowników, ilu ratowników pełni dyżur w ciągu dnia, czy jeśli zdarzenie ma miejsce w innej części zbiornika (niestrzeżonej) to ratownicy nie reagują? Radny Trochimowicz: nie rozumiem tej dyskusji, ona zmierza w złym kierunku. MZUK jest elastyczny, możemy reagować także poza sezonem.

Wiceprezydent Śpiewok zwrócił uwagę na fakt, że wejście na teren kąpieliska w sezonie jest płatne, MZUK dysponuje więc danymi dot. ilości osób korzystających w sezonie z kąpieliska. Dane pokazują, że poza sezonem w tygodniu zainteresowanie kąpieliskiem jest znikome. Precyzyjna odpowiedź na pytania radnego Chmielewskiego wymaga dodatkowej analizy danych. Dziś tych danych nie mamy.

Dyrektor MZUK. Ratownicy kosztują około 120 tys. zł na sezon, ok. 1 000 zł dziennie. Ratownicy oczywiście reagują nawet jeśli zdarzenie ma miejsce poza zabezpieczanym terenie.

Radny Chmielewski: w nawiązanie do wypowiedzi przewodniczącego Trochimowicza – Panie Jacku, Pan jest radnym i na podstawie ustawy prawo wodne to rada miasta ponosi odpowiedzialność jako członek organu kolegialnego za to, się dzieje na miejskich akwenach wodnych. Radni ponoszą odpowiedzialność za to co się stanie, jeśli sezon będzie od 19 czerwca. Nie zostawiajmy sprawy “fachowcom” bo zarzuty będą do nas.

Radny Kleczka ironicznie zaproponował rozszerzenie sezonu kąpielowego na styczeń i luty, gdyż ostatnio “modne jest morsowanie.” Radny Chmielewski nie dał wyprowadzić się z równowagi, tłumacząc radnemu Kleczce na czym polega ta aktywność i dlaczego nie wymaga obecności ratownika.

Komisja przystąpiła do głosowania nad opinią dotyczącą uchwały. Radny Trochimowicz: proponuję aby Państwa głos był przemyślany, gdyż odnoszę wrażenie, że możemy mieć krew na rękach.

Radni wnioskujący o wydłużenie sezonu nie przekonali pozostałych członków komisji do swoich argumentów. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie przeciwnym (Tylutko) i jednym wstrzymującym się (Goliszewski).

Dyskusja o sezonie kąpielowym trwa do 40 minuty nagrania. W dalszej części posiedzenia komisja opiniowała projekty dotyczące:

 • Programu “Mój deszcz” – systemu dotacji do budowy przydomowych zbiorników retencyjnych. “Nie jest to konkurencja, a uzupełnienie rządowego programu. Jest to dofinansowanie do systemu gromadzenia wody opadowej. Maksymalna kwota dofinansowania to 4 000 zł. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Komisja zaopiniowała pozytywnie.
 • Udzielenia dotacji na II etap remontu dachu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kozielskiej.
 • Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
 • Zasad wynajmowania lokali należących do gminy. W związku z zmianą ustaw musimy konieczna jest nowelizacja uchwały. (Nagranie od 1:03:00).
 • Programu ochrony środowiska na lata. Szczegóły przedstawione zostaną na komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Pomimo dokładnego zreferowania radni zaopiniowali projekt pozytywnie.

W wolnych wnioskach poruszany został temat podwyżki opłaty dla handlarzy na targowisku przy ul. Lipowej. Opłata ma wzrosnąć z 5 zł do 16,5 zł za m2 stanowiska. Informację tę potwierdził dyrektor MZUK. Radny Kiełpiński zaproponował podniesienie opłaty dopiero po modernizacji targowiska i rozważenie złagodzenia tej podwyżki.

2 Comments

 1. 1 000 zł dziennie za np 2 ratownikow – jakim cudem ???

  ratownik dostaje 500zl dziennie?

  czy wszystko co miejskie/publiczne musi nagle kosztowac iles razy wiecej?

  1. Na komisji dyr. Mazur tłumaczył, że w zabezpieczeniu bierze udział większa liczba ratowników, jeśli dobrze pamiętamy – około siedmiu osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button