Życie Miasta

Kolejna organizacja apeluje do Prezydenta w sprawie “Zameczku Leśnego”

To już kolejny list otwarty kierowany do Prezydenta Miasta Gliwice w ostatnich tygodniach. Tym razem Gliwicka Rada Rowerowa apeluje o odstąpienie od zamiaru sprzedaży terenu po wyburzonym Zameczku Leśnym.

W ostatnich dniach w gliwickich tradycyjnych i społecznościowych mediach sporo uwagi poświęcono planom miasta w odniesieniu do lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej. Od lat las komunalny jest miejscem, w którym najmłodsi gliwiccy rowerzyści uczą się niełatwej sztuki utrzymania równowagi, a starsi rowerzyści szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. Jako organizacja reprezentująca rowerzystów Gliwic i okolic nie możemy przejść obojętnie wobec ujawnionych przez Radę Dzielnicy Zatorze planów sprzedaży działek 70, 73, 74 i 395/2 w obrębie Żorek. Podobnie, jak wielu gliwiczan, liczymy na powrót do las komunalnego restauracji nawiązującej do tradycji dawnego Zameczku Leśnego, jednakże nie potrzeba do tego obszaru o powierzchni aż 1,6 ha, a tyle wynosi łączna powierzchnia 4 przedmiotowych działek. Nasz niepokój potęguje fakt, iż zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta w dniu 15 lipca 2010 r. Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na obszarze oznaczonym numerem 15U dopuszcza się: zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i wielorodzinną, zabudowę gospodarczą (garaże, budynki pomocnicze), dojścia, dojazdy i parkingi. W związku z powyższym postulujemy, aby:

– Odstąpić od sprzedaży działek nr 73, 74 i 395/2,
– Podjąć działania na rzecz zmiany MPZP nr XXXVII/1089/2010 uchwalonego 15 lipca 2010 r., tak aby dla obszaru 15U nie dopuszczał:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, parkingów,
– Podjąć działania na rzecz rewitalizacji działki 395/2 poprzez odrestaurowanie istniejących tam obiektów (przede wszystkim fontanny i sceny) oraz uzupełnienie jej o elementy małej architektury, takich jak ławki, leżaki itp.

https://grr.org.pl

Przypomnijmy – w tej samej sprawie apelowały już rady dzielnic Zatorze i Baildona, a podpisy pod petycją o zachowanie terenu zbiera stowarzyszenie Młodzi Aktywni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button