Sesja RM

Kolejna sesja Rady Miasta. Czego możemy się spodziewać?

W czwartek kolejna sesja Rady Miasta Gliwice. W porządku posiedzenia 16 punktów. Analizujemy nad czym pochylą się radni w dniu 22.04.2021 r.

Sesja odbędzie się w czwartek o godzinie 15.00 w trybie zdalnym. Rozpocznie się tradycyjnie od zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany obejmują m. in. wprowadzenie do budżetu kosztów utrzymania systemu miejskich wypożyczalni rowerów (20211 r.: 815 490 zł, 2022r.: 135 95 zł.).

W punkcie 7 sesji radni zagłosują nad zwolnieniem restauratorów z drugiej raty opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu. Nie przewidujemy niespodzianek, uchwała powinna przejść zdecydowaną większością głosów.

Kolejną ciekawym projektem jest uchwała zmieniająca nazwy przystanków w Gliwicach. Oto lista zmian:

W punkcie 10 porządku sesji znajduje się projekt, który może zapoczątkować dyskusję o działaniu targowisk miejskich. Urząd dostrzega konieczność ujednolicenia zasad korzystania z takich obiektów, stąd projekt regulaminu. Regulamin co prawda nie porusza zagadnienia cen za korzystanie z miejsc handlowych, ale ten temat na pewno powróci, tym bardziej, że po przejęciu przez Miasto targowiska na ul. Lipowej zapowiadane są istotne podwyżki.

Ciekawym punktem sesji może być głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów.

Oprócz tego, Prezydent zwróci się do radnych o zgodę na zaskarżenie do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego uchylającego “Gliwickiego programu osłonowego” dopłat do kosztów ogrzewania.

To najciekawsze punkty planowanej na czwartek sesji Rady Miasta Gliwice. Po sesji znajdą Państwo w naszym portalu podsumowanie oraz zapis wideo posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button