Finanse

Kolejne zlecenie dla Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Zlecanie zadań bez przetargu – Urząd Miejski często korzysta z tego trybu zamówień publicznych. W tym roku wydał już w ten sposób ponad 11 mln zł. Jednym z głównych beneficjentów zamówień z wolnej ręki jest Śląska Sieć Metropolitalna, której przypadły zlecenia za ponad 237 tys. zł.

W listopadzie spółka otrzymała kolejne zlecenie z UM Gliwice: “pełnienie funkcji Menadżera Projektu mającego na celu pozyskanie i wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto zintegrowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+, 75+, przeznaczonego dla gliwickich podatników.” Wartość projektu: 96 tys. zł. Od momentu utworzenia rejestru umów (2013 rok) spółka zainkasowała już prawie 2 mln zł z pieniędzy podatników w drodze zlecania zadań z wolnej ręki.

Śląska Sieć Metropolitalna wyrasta na kluczową gliwicką spółkę komunalną. Oprócz wspomnianych zleceń z wolnej ręki, Prezydent powierzył jej dwa niezwykle istotne zadania – promocji miasta w hali sportowej Arena oraz zarządzanie procesem inwestycyjnym Centrum Przesiadkowego. ŚSM jest także operatorem gliwickiej Strefy Płatnego Parkowania. Niedawno Prezydent próbował przekazać spółce zadanie informatyzacji działań samorządu, jednak uchwała rady w tej sprawie została unieważniona przez wojewodę [Zobacz: Wojewoda unieważnia uchwałę Rady Miasta Gliwice]. Skala przekazanych zadań jest niecodzienna, zważywszy na cele, do realizacji których spółka została utworzona:

“Naszym statutowym zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie częstotliwości w budowie spójnego rozwoju telekomunikacyjnego wszystkich partnerów porozumienia”

“Utworzenie spółki Śląska Sieć Metropolitalna miało na celu wybudowanie sieci telekomunikacyjnej i przekazanie jej w zarządzanie podmiotowi zależnemu od samorządu. Tak więc jej powstanie było wyrazem potrzeb mieszkańców i samorządu w zakresie rozwoju usług telekomunikacyjnych.”

Oba zadania będą generowały przepływ finansów publicznych z budżetu miasta do spółki liczony w milionach złotych. W 2021 roku Prezydent zaplanował przekazanie spółce kolejnych 4,5 mln zł w drodze podniesienia kapitału zakładowego.

Agnieszka Olbrycht-Banach, zdjęcie: https://ssm.silesia.pl

Prezesem spółki do niedawna była Ewa Weber, zastępca Prezydenta Miasta Adama Neumanna. Zastąpiła ją Agnieszka Olbrycht-Banach, dotychczasowa kadrowa, która w latach 2008-2019 pracowała z Ewą Weber w zabrzańskim urzędzie. W radzie nadzorczej zasiadają: …Ewa Weber, Jarosław Jander, Marcin Baron.

Jakie usługi ŚSM dotychczas wykonywała dla gliwickiego samorządu? Poniżej publikujemy zestawienie zadań zleconych z wolnej ręki spółce wraz z umowną wartością zamówienia (posortowane według wartości zamówienia).

 1. Gliwickie Centrum Umiejętności przebudowa i budowa budynków przy ul. Tarnogórskiej – Menadżer Projektu 116 000,00
 2. pełnienie funkcji Menadżera Projektu mającego na celu pozyskanie i wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto zintergowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+, 75+, przeznaczonego dla gliwickich podatników 95 927,70 zł
 3. Gliwickie Centrum Umiejętności – Park Doświadczeń przy ul. Tarnogórskiej – usługa serwisowa 95 500,00 zł
 4. Serwis, konserwacja, naprawy centrali/serwera telekomunikacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz serwis, konserwacja, naprawy sieci telefonicznej w budynkach i pomieszczeniach Urzędu Miejskiego 93 675,81 zł
 5. Wynajem powierzchni reklamowej na ekranach LED (emisja spotów promujących wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne i gospodarcze) 80 811,00 zł
 6. Kampania reklamowa 63 295,82 zł
 7. Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania “Gliwickie Centrum Nauki” 59 655,00
 8. Kino objazdowe – organizacja pokazów filmowych na nośniku typu LED 57 488,40 zł
 9. Likwidacja uszkodzenia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na zapleczu oficyny ul. Zwycięstwa 31 56 817,98
 10. Udostępnienie obrazu na potrzeby publikacji na miejskiej stronie internetowej 54 477,00 zł
 11. Działalność promocyjna 54 439,82
 12. Przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach LED 54 439,82
 13. organizacja Letniego Kina Plenerowego 54 000,00
 14. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji miasteczka multimedialnego “Media Tent – Nowe Technologie od urodzenia” 45 000,00 zł
 15. wynajem powierzchni reklamowej na ekranach LED znajdujących się w Gliwicach (emisja spotów promujących wydarzenia na nośnikach LED – 3 lokalizacje, średnio 3 spoty w miesiącu) 44 280,00
 16. Wynajem powierzchni reklamowej na ekranach LED (emisja spotów). 44 280,00
 17. organizacja Letniego Kina Plenerowego – 9 pokazów fimowych (18 filmów) 40 500,00
 18. organizacja Letniego Kina Plenerowego (9 pokazów filmowych) 40 500,00
 19. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji “ITH – IT w zdrowiu” 40 000,00
 20. Promocja Miasta Gliwice podczas II Ogólnopolskiej Konferencji “ITH” 40 000,00
 21. organizacja otwarcia parku sensorycznego na podstawie autorskiego scenariusza pt. “Otwarcie parku doświadczeń” 39 999,60
 22. wynajem powierzchni reklamowej na ekranach LED 38 191,50
 23. Promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji wydarzenia miasteczko multimedialne “Media Tent”. 38 000,00
 24. Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego – wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku 35 393,36
 25. organizacja Letniego Kina Plenerowego, w ramach którego odbędzie się 7 pokazów filmowych, podczas kótrych na ekranie typu LED wyświetlone zostanie 14 filmów 34 440,00
 26. Dzierżawa łącza światłowodowego 32 447,16
 27. Aneks nr 1 do umowy nr IN.271.50.2018 CRU: 3131/2018 z dnia 31.08.2018 roku 29 699,37
 28. Aneks nr 2 do umowy nr IN.271.50.2018 w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych 29 136,41
 29. Promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji czwartej edycji konferencji “EDU IT. Nowe technologie w edukacji”. 25 000,00
 30. Promocja Miasta Gliwice poprzez organizację trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego “M@tando” 25 000,00
 31. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji plenerowego miasteczka multimedialnego Media Tent, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 r. w Starej Fabryce Drutu przy ul. Dubois 22 w Gliwicach 25 000,00
 32. organizaca szóstej edycji konkursu matematycznego M@tando 25 000,00
 33. promocja Miasta Gliwice podczas Media Tent 25 000,00
 34. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji czwartej edycji konkursu matematycznego Matando 25 000,00
 35. wykonanie spotów reklamowych na potrzeby Miasta Gliwice oraz zapisanie ich w dwóch formatach, w celu ich emisji na ekranach typu LED 17 712,00
 36. dzierżawa łącza światłowodowego w relacji ul. Zwycięstwa 21 budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach do ul. Fredry – budynek Palmiarni 17 478,30
 37. Dzierżawa łącza światłowodowego (Ratusz-UM) 17 416,80
 38. Konserwacja i utrzymanie sprawności sieci telefonii stacjonarnej, w tym wykonanie drobnych napraw urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administarcyjno-biurowych Urzędu 16 800,00
 39. promocja Miasta Gliwice w ramach III edycji konferencji “Edu w IT. Nowe technologie w edukacji” 15 000,00
 40. Organizacja konferencji IT w zdrowiu 15 000,00
 41. Industriada 2015 – Wynajem telebimu. 13 530,00
 42. Świadczenie usługi darmowego dostepu do internetu 13 284,00
 43. Zapewnienie dostępu do internetu w hot- spot’ach 13 195,44
 44. dostęp do darmowego internetu 13 136,40
 45. HOT-SPOT 13 136,40
 46. Usługa darmowego dostepu do internetu dla mieszkańców 13 136,40
 47. Dzień Dziecka – Organizacja atrakcji dla dzieci. 12 885,10
 48. Udostępnienie obrazu z kamer internetowych 12 103,20
 49. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji kamapnii towarzyszącej obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych 12 000,00
 50. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji kampanii towarzyszącej obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych 12 000,00
 51. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji I edycji konkursu matematycznego MINI Matando 12 000,00
 52. Pełnienie nadzoru inwestorskiego 11 985,00
 53. Promocja Miasta Gliwice w ramach organizaci kampanii towarzyszącej obchodom dnia Ochrony Danych Osobowych. 10 000,00
 54. organizacja konferencji i targów 10 000,00
 55. promocja Miasta Gliwice w ramach organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji EDU IT 10 000,00
 56. Promocja Miasta Gliwice podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych. 10 000,00
 57. Wykonanie spotów reklamowych na potrzeby Miasta Gliwice oraz ich zapis w celu emisji na ekranach typu LED. 8 856,00
 58. wykonanie spotów reklamowych na potrzeby Miasta Gliwice oraz zapisanie ich w dwóch formatach w celu ich emisji na ekranach typu LED 8 856,00
 59. wykonanie spotów reklamowych na potrzeby Miasta Gliwice oraz zapisanie ich w dwóch formatach, w celu ich emisji na ekranach LED 8 856,00
 60. Zapewnienie dostępu do Internetu z wykorzystaniem hot-spot’a 6 642,00
 61. Bezpieczne wakacje młodych Gliwiczan – wypożyczenie telebimu LED 4 428,00

Suma końcowa 1 987 832,79

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button