Komisje RM

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 13.12.2021

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 w dniu 13 grudnia 2021 r., omawiano działalność budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka oraz projekt uchwały według druku 674, który omawiał Tomasz Koszela reprezentujący Centrum Ratownictwa Gliwice.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta w Urząd Miejski w Gliwicach przekazał przewodniczącemu komisji, radnemu Adamowi Michczyńskiemu przekazał list informujący, że przez niewiele czasu na odniesienie się do sytuacji nie jest on w stanie udzielić odpowiednich wiadomości na spotkaniu Komisji. Przewodniczący podkreślił, że jest zaskoczony nieobecnością na obradach pani Roksany Burzak, Naczelnik Gospodarki Wodami, zaznaczył jednak, że również może być zajęta spotkaniem, jak prezydent Śpiewok.

Komisja omawiała również projekt uchwały według druku 674, który omawiał Tomasz Koszela reprezentujący Centrum Ratownictwa Gliwice. Przekazał on informacje dotyczące programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego, który jest realizowany w mieście od kilkunastu lat. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Gliwice” jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Adresatami programu są mieszkańcy, goście, studenci i turyści odwiedzający Gliwice. Program nie wyklucza żadnej grupy społecznej ani wiekowej. Realizatorami i partnerami programu są: Urząd Miejski w Gliwicach, Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Straż Miejska w Gliwicach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Centrum Ratownictwa Gliwice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), miejskie jednostki oświatowe, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., Ochotnicze Straże Pożarne, rady dzielnic, organizatorzy imprez masowych, lokalne rozgłośnie radiowe oraz organizacje pozarządowe.

Program „Bezpieczne Gliwice” finansowany jest ze środków budżetowych podmiotów uczestniczących w jego realizacji oraz z budżetu Miasta Gliwice. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywającym w Gliwicach, a w szczególności zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń, wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrost bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, poprawa bezpieczeństwa seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także podniesienie poziomu dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, pomoc osobom w kryzysie – osobom wykluczonym społecznie, uzależnionym, doświadczającym przemocy, przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, poprawa bezpieczeństwa miejsc i obiektów a szczególnie obiektów użyteczności publicznej.

Nastąpiła awaria transmisji skutkująca zerwaniem zapisu obrad Komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button