Komisje RMWideo

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, 16.11.2020 r.

Posiedzenie komisji z dnia 16.11.2020 r.

Zaproszeni goście:

 1. Wiceprezydent Mariusz Śpiewok,
 2. Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Marcin Nowak,
 3. Kierownik Nadzoru Wodnego w Gliwicach Edyta Błaszkiewicz
 4. Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami UM Gliwice Roksana Burzak.

Poruszane sprawy:

 1. Sprawozdanie z działań Nadzoru Wodnego w Gliwicach za rok 2019 (ok. 4:17). Mowa między innymi o wycince drzew i krzewów na wałach Kłodnicy. “Drzewa nie mogą rosnąć w korpusie wału, ponieważ dochodzi do jego rozszczelnienia.(…) Planujemy kolejne wycinki, między innymi na wałach na Portowej.”
 2. Planowana budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Kłodnica (ok. 14:23).
  1. Wiceprezydent Śpiewok: “Prace nad dokumentacją polderu rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej dekadzie. (…) W 2014 roku przystąpiliśmy do projektowania.” W związku ze zmianami prawnymi trwają rozmowy między Miastem a Wodami Polskimi kto odpowiada za realizację zbiornika. Na Miasto przerzucono odpowiedzialność za inwestycję, prace projektowe są prowadzone, ale Miasto dąży do partycypacji Wód Polski w realizacji (finansowaniu) inwestycji.
  2. Naczelnik WGW Roksana Burzak: trwa proces uzyskiwania zgody wodno-prawnej, co uniemożliwia dokończenie pracy projektowej. Proces został zawieszony przez pełnomocnika miasta, jak wyjaśnia w dalszej części rozmowy przedstawiciel Wód Polskich.
  3. Przewodniczący komisji Adam Michczyński zapytał o wymiary zbiornika. Wyjaśnień udzieliła Pani Roksana Burzak: “Projekt obejmuje obwód czaszy zbiornika, która się zamyka pomiędzy ul Kujawską do ujścia rzeczy Bytomki, ok 50 ha.” Pozostały teren oznaczony na mapach jest terenem rezerwy powodziowej. Zbiornik ma mieć charakter suchego polderu przeciwpowodziowego.
  4. Prezydent Mariusz Śpiewok informuje, że trwają analizy jak wykonany ma być zbiornik, czy z pełnym drenażem terenu, czy bez niepotrzebnej ingerencji i wycinki drzewostanu. Teren, choć zielony, jest mocno zanieczyszczony.
  5. Problematyczne będzie pozyskanie terenu pod inwestycję. Umiejscowienie zbiornika nakłada się na istniejące ogródki działkowe. Pomimo komunikowania inwestycji od wielu lat, użytkownicy ogródków inwestują w infrastrukturę na swoich działkach. Miasto przewiduje tu duży opór społeczny. Wysokość odszkodowań dla działkowców szacowana jest na około 30 mln zł.
 3. Pismo stowarzyszenia Zdrowe Miasto w sprawie budowy zbiornika na potoku Wójtowianka (ok.45:30). PRUiM został wezwany przez RDOŚ do usunięcia braków formalnych we wnioskach o odstąpienie od zakazu niszczenia siedlisk gatunków chronionych. Braki formalne zostały uzupełnione.
 4. Wolne wnioski (ok. 1:00:00).

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button