Komisje RM

Komisja Budżetu i Finansów 14.07.2021

Posiedzenie z dnia 14.07.2021. Omawiano projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do druku przygotowana została autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które skutkują wzrostem dochodów o 1 mln 316 tys. zł, wydatki maleją o 11 mln 971 tys. zł, kwota deficytu spada o 13 mln zł 287 tys. zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z dofinansowaniem w wysokości 685 tys. zł projektu pn. „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”. Wydatki majątkowe maleją o 10 mln 46 tys. zł, w związku
z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, a także w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice”. Wydatki majątkowe maleją o 2 mln 915 tys. zł, co jest wynikiem przesunięcia na IV kwartał postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”. Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 519 mln zł, plan wydatków wyniesie 1 mld 826 mln zł, deficyt to 307 mln zł.

Materiał video z posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button