Komisje RM

Komisja Budżetu i Finansów 8.09.2021

Komisja Budżetu i Finansów 8.09.2021 Miasto posiada udziały w siedemnastu spółkach prawa handlowego, co zostało podkreślone podczas omawianej w czasie Komisji prezentacji. Podsumowywano również wyniki finansowe spółek oraz zrealizowane przez nie zadania.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

  1. Wyniki finansowe spółek z udziałem miasta Gliwice za 2020 r. oraz ich bieżąca sytuacja finansowa.
  2. Wykonanie budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r.
  3. Długoterminowe zobowiązania finansowe miasta Gliwice.
  4. Druki sesyjne.
  5. Sprawy bieżące.

Obecna na spotkaniu naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska przekazała, że miasto Gliwice posiada udziały łącznie w 17 spółkach prawa handlowego. Łączna wartość majątku w spółkach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 270 388 780,09 zł, z czego udziały o wartości 403 124 150,00 zł były w trakcie rejestracji. Z dniem 31 grudnia 2020 r. 15 spółek zakończyło rok obrotowy 2020. Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zakończyły swój rok obrotowy z dniem 30 czerwca 2021 r. Na zatwierdzenie sprawozdań finansowych mają 6 miesięcy. Spółki z większościowym udziałem miasta Gliwice to: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o., Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. o.o., Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Śląskie Centrum Logistyki S.A. i Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Miasto Gliwice posiada także udziały w spółkach: Remondis Sp. z o.o., KSSE S.A, Tramwaje Śląskie S.A. oraz Walcownia Metali Nieżelaznych S.A. W 2020 r. miasto Gliwice wniosło do spółek aporty na kwotę 389 mln 613 tys. 775 zł, a łączna kwota wkładów pieniężnych, wniesionych w 2020 r., to ponad 67 mln zł. w 2020 r. wszystkie spółki z większościowym udziałem miasta, zakończyły rok obrotowy z wynikiem dodatnim. Wyjątkiem jest Szpital Miejski nr 4, który zanotował ponad 18 mln zł straty.

Materiał wideo z posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button