Komisje RMPolityka lokalna

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie komisji z dnia 15.02.2020 r. Główne tematy: przekazanie zadania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego do GCOP, skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchylonej uchwały, kierunki rozwoju sportu w Gliwicach.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wiceprezydent Ewa Weber, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel, naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz.

  1. Komisja zaczęła posiedzenie od zaopiniowania druków sesyjnych. Prezydent Ewa Weber zreferowała planowane zmiany w statucie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Jednostce dojdą dwa nowe zadania – prowadzenie GBO, oraz ściślejsza współpraca z radami dzielnic. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych przejąć ma wszystkie zadania dot. przygotowania, ogłaszania, przeprowadzenia procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku. Projekt zreferowała prezydent Ewa Weber. Do dokumentu wprowadzono zmiany proponowane przez zainteresowane środowiska, między innymi stały procent dotacji, który przekazywany musi być na szkolenie młodzieży. Miasto stawia na kluby zawodowe, stąd przeznaczanie większości dotacji (około 80%) na dwa największe kluby w Gliwicach. Trwają rozmowy z klubami futsalowymi oraz piłki nożnej (jak nieoficjalnie się mówi o możliwości fuzji mniejszych klubów z większymi). Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  3. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25.11.2020 r. Prezydent chce wystąpić ze skargą na rozstrzygnięcie uchylające Uchwałę Rady Miasta Gliwice, w myśl której do spółki Śląska Sieć Metropolitalna ma zostać przekazane zadanie “informatyzacji działań gminy”. Prezydent Weber: “my nie zlecamy informatyzacji tylko zlecamy zadania związane z edukacją, które muszą być wykonywane za pomocą środków teleinformatycznych. Prezydent nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i chce skierować do sądu administracyjnego skargę w sprawie tego rozstrzygnięcia.” Prezydent Weber zasiada jednocześnie w Radzie Nadzorczej wspomnianej spółki. Radny Chmielewski zapytał o aktualny dług ŚSM – niestety nie otrzymał odpowiedzi, gdyż Pani Ewa Weber nie pamięta kwoty pozostającej do spłaty. Jak wskazują dokumenty finansowe spółki z 2018 roku, mowa nawet o 7 mln zł. Jak wyjaśniła Pani prezydent Weber, spółka ma zadłużenie wynikające z zakupu sprzętu do projektu, w którym ostatecznie nie otrzymała dofinansowania. Według prezydent Weber, sprzęt ten idealnie nadaje się do realizowania zadań zleconych uchwałą. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Komisja przystąpiła do omawiania spraw bieżących.

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button