Komisje RMWideo

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 24.11.2020 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice z dnia 24.11.2020 r. Obrady komisji zdominował temat budżetu miasta na 2021 r.

ZAPIS WIDEO POSIEDZENIA: [LINK].

Przebieg spotkania:

 1. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz zaprezentował założenia budżetowe na rok 2021:
  1. do zadań oświatowych dokładamy ok 128 mln zł z budżetu miasta,
  2. na wynagrodzenia w oświacie wydamy w przyszłym roku 305 mln zł,
  3. zaplanowano środki na remonty i doposażenie szkół.
 2. Naczelnik Paweł Staszel omówił działy kultury promocji i sportu:
  1. utrzymanie poziomu dotacji na kulturę w porównaniu do roku 2020,
  2. projekty realizowane samodzielnie przez wydział otrzymają zmniejszone finansowanie ze względu na obostrzenia sanitarne,
  3. kwota na promocję rośnie o ok 800 tys. zł. Wzrost spowodowany wzrostem kosztów organizacji wydarzeń w hali Arena,
  4. sport – budżet wyższy o 450 tys. zł. wzrost pojawił się w związku dotacjami na szkolenie dzieci i młodzieży.
 3. Wiceprezydent Mariusz Śpiewok poinformował o wycofaniu się z zamiaru zwiększenia podatku od nieruchomości.
 4. Skarbnik miasta Ryszard Reszke omawia Wieloletnią Prognozę Finansową.
 5. Na pytania radnych odpowiada naczelnik Paweł Staszel (ok min 25 nagrania).
 6. Radny Kiełpiński pyta czy zabezpieczone środki na budowę bazy treningowej dla Piasta Gliwice? Prezydent Śpiewok: miasto prowadzi rozmowy z właścicielami potencjalnych terenów w dzielnicy Czechowice. Nie zabezpieczono środków gdyż proces inwestycyjny jeszcze nie ruszył.
 7. Radny Michczyński pyta o dziurę budżetową. Odpowiada Ryszard Reszke (ok 41 min. nagrania).
 8. Radny Chmielewski zadaje pytania o:
  1. wprowadzenie nowego zadania do budżetu: prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta.
  2. wzrost wydatków w zadaniu “badanie opinii publicznej”,
  3. zadanie “regulowanie zobowiązań wynikających z funkcjonowania Areny Gliwice”,
  4. dlaczego w czasie epidemii rosną planowane wydatki na reklamę miasta w hali Arena.
 9. Radna Sowa pyta o dokładne przeznaczenie środków z dotacji na bibliotekę i teatr.
 10. Odpowiada wiceprezydent Śpiewok – wzrost kosztu organizacji imprez w arenie spowodowana jest planowanymi mniejszymi wpływami z funkcjonowania hali arena.
 11. Rada przystąpiła do zaopiniowana druków sesyjnych. Projekt budżetu i WPF zostały zaopiniowane pozytywnie.
 12. Komisja przeszła do spraw bieżących, m.in:
  1. wszczęto postępowanie nadzorcze (brak szczegółów),
  2. do prac komisji konkursowej konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gliwicach skierowano radnego Łukasza Chmielewskiego,
  3. skarga na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń
 13. Sprawy bieżące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button