JawnośćKomisje RMWideo

Komisja Finansów i Budżetu, 18.11.2020 r.

Głównym tematem dzisiejszego posiedzenia komisji była ubiegłoroczna kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta, przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przypomnijmy – styczniowy raport RIO wskazywał na liczne nieprawidłowości. Zakwestionowano między innymi tryb zlecania zamówień “z wolnej ręki” na promocję miasta w hali sportowej Arena. W wyniku kontroli zawiadomiono Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o stwierdzonych nieprawidłowościach. Więcej: [Śledztwo w sprawie promocji miasta w hali Arena]

Na dzisiejsze posiedzenie komisji zaproszony został skarbnik miasta, Pan Ryszard Reszke, oraz Prezydent Adam Neumann. W pierwszej części spotkania skarbnik przedstawił procedurę dotyczącą prowadzenia kontroli przez RIO. Następnie omówił perspektywę Urzędu Miejskiego.

Wbrew wcześniejszym deklaracjom władz miasta, magistrat ma wiedzę o zawiadomieniu przez RIO Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o stwierdzonych nieprawidłowościach. Rzecznik prowadzi czynności wyjaśniające. Jednocześnie trwają czynności Prokuratury.

W związku z trwającym śledztwem komisja odstąpiła od dyskusji nad omawianą sprawą.

Zapis wideo posiedzenia komisji: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button