Komisje RM

Komisja Gospodarki Komunalnej 13.12.2021

Komisja Gospodarki Komunalnej obradowała 13.12.2021, było to ostatnie posiedzenie Komisji w roku 2021.

Nagrywanie Komisji było utrudnione przez problemy z połączeniem. Na spotkaniu omawiano prace ZDM w temacie Akcji Zima, która koordynowana będzie przez wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Do głównych zadań program należy odśnieżanie jezdni, chodników i przystanków autobusowych, zapobieganie śliskości przy opadach marznącego deszczu. Zimowym utrzymaniem objęto 700 ulic — dróg publicznych wraz z miejscami parkingowymi. Oprócz tego chodniki i ścieżki rowerowe oraz prawie 400 przystanków komunikacji miejskiej, a także niektóre drogi niepubliczne – wewnętrzne. Radny Tylutko dopytywał w dyskusji o odśnieżanie zatoczek autobusowych, uzyskał informacje, że przy narażaniu pasażerów na niebezpieczeństwo przez nieodśnieżone zatoczki, spółka będzie ukarana grzywną. Akcję Zima uruchamiał będzie koordynator ZDM, po wcześniejszym zapoznaniu się z prognozą pogody i komunikatami ze stacji meteorologicznych, rozmieszczonych na terenie Gliwic. Dla usprawnienia przebiegu prac — na czas zimy — teren miasta podzielono na 12 rejonów. Mieszkańcy Gliwic będą mogli zgłaszać rodzaju uwagi czy spostrzeżenia związane z prowadzeniem Akcji Zima będzie można zgłaszać pracownikom ZDM lub całodobowo dyspozytorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.

Omawiano również druki sesyjne. Pierwszym poruszonym przez Komisję zagadnieniem była wysokość kary za usuwanie pojazdu strzeżonym. Pani Naczelnik Mariola Pendziałek omówiła pismo, podkreślając, że temat pojawia się co roku przy uaktualnianiu stawek przez ministra finansów. Kolejnym poruszanym tematem był projekt uchwały do druku nr 703, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w Spółce pochodzić będą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Budowa w Gliwicach miałaby odbywać się na działkach Spółki Państwa. Radny Kleczka zauważył, że w świetle wypowiedzi pani Dyrektor ustawa może mieć błędy w treści, zauważając, że w tekście nie ma słowa o przystępowaniu do Spółki. Okazuje się, że taka nomenklatura jest standaryzowana we wszystkich miastach, w których konsultowano sprawy SIMów. Radny Goliszewski wyraził wątpliwość słuszności tworzenia kolejnej spółki, zamiast wykorzystania istniejących TBSów, które powinny się tym zajmować. Pani Dyrektor zauważyła, że spółki zajmują się jedynie terenami, które znajdują się w posiadaniu miasta, natomiast budynki w SIM mogą powstawać na terenach Skarbu Państwa.

Omówiono również sprawy bieżące, które zostały skierowane do Komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button