Komisje RM

Komisja Gospodarki Komunalnej 15.11.2021

Na obradach Komisji Gospodarki Komunalnej 15 listopada 2021 omawiano wysokość stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

Zarząd Dróg Miejskich postanowił skupić się na uporządkowaniu szeregu opłat, które wcześniej nie były wyszczególnione w przedmiotowej uchwale. Połączono stawki dla kategorii dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich i krajowych. Od 2004 roku stawki nie ulegały zmianom jeśli chodzi o wysokość stawek.

Zaproponowano podniesienie stawek na prowadzenie robót w pasie drogowym. Ustalono stawkę do 50% za zajęcie pasa drogowego. Wprowadzono możliwość wykupienia na wyłączność miejsc parkingowych poza strefą płatnego parkowania, podwyższono stawkę obowiązującą przy prowadzeniu robót dotyczących usuwania awarii w pasie. Wprowadzono zwiększone stawki opłat za kontenery na odzież. Jednocześnie wprowadzono mniejsze stawki dla imprez, których patronatem jest miasto Gliwice lub, które współorganizuje miasto. Uproszczono sposób naliczania i podwyższono stawki na umieszczanie infrastruktury technicznej i rozdzielono stawki jeśli chodzi o takie, które nie były wcześniej wyszczególnione.

Komisja poruszyła również projekt ustawy w sprawie wniesienia skargi dla rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego. Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta w Urząd Miejski w Gliwicach udzielił informacji, że nadzór prawny Wojewody poinformował o wszczęciu postępowania, zwrócił uwagę na bardzo krótki okres na odniesienie się do postępowania. Postępowanie stwierdza nieważność przyjętej uchwały w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”. Rozwiązania te zostały wypracowane między innymi na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej.

Wojewoda zarzuca Uchwale nr XXX/633/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych” istotne naruszenie prawa z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1876 z późn. zm.). Według organu nadzoru nie istnieje podstawa prawna zezwalająca na ustalenie — w drodze programu osłonowego — szczegółowych zasad udzielania dofinansowania związanych ze zwiększonymi kosztami grzewczymi, w formie zasiłków celowych.

Nadzór prawny Wojewody uznał te zapisy jako naruszenie prawa. Prezydent Śpiewok określił, że wywód prawny określający sytuację jest na najwyższym poziomie i zaproponował nieodnoszenie się do tego rozstrzygnięcia i pozostanie przy obowiązujących zapisach. Nastąpiło zamieszanie wywołane pomyłką numerów omawianych uchwał, pomylono ją z uchwałą zmieniającą zasady obowiązujące w strefie płatnego parkowania. Na błąd zwrócił uwagę radny Kleczka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button